[ exact phrase in "" ]

[ including uploaded files ]

ISSUES/LOCATIONS

List all documents, ordered…

By Title

By Author

View PDF, DOC, PPT, and XLS files on line

WHAT TO DO
when your community is targeted

Get weekly updates
RSS

RSS feeds and more

Keep Wind Watch online and independent!

Donate via Stripe

Donate via Paypal

RSS

Add NWW documents to your site (click here)

Refusal/Diúltú: North Meath Wind Farm 

Author:  | Aesthetics, Economics, Environment, Ireland, Property values

IARRATAS ar chead faoi alt 37E den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, leasaithe, de réir na bpleananna agus na sonraí, lena n-áirítear ráiteas tionchair timpeallachta agus ráiteas tionchair Natura, a thaisc North Meath Wind Farm Limited faoi chúram Fehily Timoney and Company Limited as Core House, Bóthar Pholl an Duibh, Corcaigh leis an mBord Pleanála an 6ú lá de Dheireadh Fómhair, 2014. …

Meastar go mbeadh feirm ghaoithe den scála, den mhéad agus den airde atá beartaithe ina gné thiarnasach sa cheantar tuaithe faoi líon daoine seo, go ndéanfadh sé dochar mór do thaitneamhachtaí na réadmhaoine sa chomharsanacht, go gcuirfeadh sé isteach ar charachtar an tírdhreacha agus nach mbeadh sé de réir chuspóirí forbartha iomlána Phlean Forbartha Chontae na Mí 2013-2019. Ina theannta sin, meastar nach mbeadh an fhorbairt bheartaithe ag teacht leis na Treoirlínte um Fhorbairt Fuinneamh Gaoithe de bhrí nár samhlaíodh sa doiciméad treorach seo go dtógfaí tuirbíní gaoithe a bheadh ar scála chomh mór sin i gceantar atá tréithrithe go príomha mar thírdhreach thalamh feirme cnocach agus réidh agus atá chomh cóngarach sin do líon mór áiteanna cónaithe. Mar sin bheadh an fhorbairt bheartaithe contrártha le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair.

APPLICATION for permission under section 37E of the Planning and Development Act, 2000, as amended, in accordance with plans and particulars, including an environmental impact statement and a Natura impact statement, lodged with An Bord Pleanála on the 6th day of October, 2014 by North Meath Wind Farm Limited care of Fehily Timoney and Company Limited of Core House, Pouladuff Road, Cork. …

It is considered that a wind farm of the scale, extent and height proposed would visually dominate this populated rural area, would seriously injure the amenities of property in the vicinity, would interfere with the character of the landscape and would not be in accordance with the overall development objectives of the Meath County Development Plan 2013-2019. Furthermore, it is considered that the proposed development would not align with the Wind Energy Development Guidelines as this guidance document did not envisage the construction of such extensive large scale turbines in an area primarily characterised as a hilly and flat farmland landscape and in such proximity to high concentrations of dwellings. The proposed development would, therefore, be contrary to the proper planning and sustainable development of the area.

Download original document: “Refusal/Diúltú: North Meath Wind Farm

This material is the work of the author(s) indicated. Any opinions expressed in it are not necessarily those of National Wind Watch.

The copyright of this material resides with the author(s). As part of its noncommercial educational effort to present the environmental, social, scientific, and economic issues of large-scale wind power development to a global audience seeking such information, National Wind Watch endeavors to observe “fair use” as provided for in section 107 of U.S. Copyright Law and similar “fair dealing” provisions of the copyright laws of other nations. Queries e-mail.

Wind Watch relies entirely
on User Funding
   Donate via Stripe
(via Stripe)
Donate via Paypal
(via Paypal)

Share:

e-mail X FB LI M TG TS G Share

Get the Facts
CONTACT DONATE PRIVACY ABOUT SEARCH
© National Wind Watch, Inc.
Use of copyrighted material adheres to Fair Use.
"Wind Watch" is a registered trademark.

 Follow:

Wind Watch on X Wind Watch on Facebook Wind Watch on Linked In

Wind Watch on Mastodon Wind Watch on Truth Social

Wind Watch on Gab Wind Watch on Bluesky