Categories

Alerts Home
Archives

 • March 2022
 • August 2021
 • May 2021
 • January 2021
 • December 2020
 • August 2020
 • ALL
  RSS

  Add NWW Alerts to your site (click here)

  Sign up for daily updates

  Keep Wind Watch online and independent!

  Donate $10

  Donate $5

  News Watch

  Selected Documents

  All Documents

  Research Links

  Press Releases

  FAQs

  Publications & Products

  Photos & Graphics

  Videos

  Allied Groups

  Source:  Bevar Andmyran

  Vindkraftsaken Som Bestemmer Fremtidige Konsesjonstildelinger For Vindkraft I Norge  

  Source:  Bevar Andmyran | Norway

  PRESSEMELDING FRA BEVAR ANDMYRAN:

  Behandlingen av “reguleringsplan for Andmyran Vindpark” i kommunestyret førstkommende mandag (20.08.07) kl 13.00 kommer til å være avgjørende for tildeling av fremtidige vindkraftkonsesjoner.

  Saken:

  Selskapet Andmyran Vindpark har fått konsesjon for å bygge vindkraftverk 500 meter fra 3 bygdesamfunn i Andøy.

  Motstandsorganisasjonen Bevar Andmyran har anket konsesjonen inn for Olje – og Energidepartementet.

  Olje – og Energiminister Odd Roger Enoksen er erklært innhabil fordi han er part i saken. (Han er medeier i Andøytorv som er kan få inntekter fra Andmyran Vindpark.)

  Derfor er Miljøverndepartementet oppnevnt til såkalt settedepartement, og skal avgjøre om konsesjonen opprettholdes.

  Organisasjonen Bevar Andmyran har presentert en rapport som dokumenterer helseskader av vindmøller i nærheten av menneskelige populasjoner.

  Flere internasjonale organisasjoner, bl.a. amerikanske National Wind Watch, Nina Pierpont og britiske The Noise Association har gått bredt ut og sagt at vindturbiner ikke bør plasseres nærmere bebyggelser enn 1,5 – 2,5 kilometer. Dette har også Miljøverndepartementet fått med seg.

  Dette er likevel ikke tatt med i de nye retningslinjene for “planlegging og plassering av vindkraftverk” som regjeringen nylig kom ut med.

  Saken er meget viktig utfra flere forhold:

  – Den vil være retningsgivende for konsesjonsvurderinger i framtiden.

  – Konsekvensene er at små lokalsamfunn blir sittende med alle bakdelene med vindkraftverk tett innpå livet, mens private og gjerne utenlandske selskaper (her; svenske Wallenstam) mottar statstøtte for å drive vindkraftverk lønnsomt.

  – Regjering og Storting har Nordsjødykkersaken ennå i fanget, og har måttet innrømme milliardbeløper i utbetalinger i erstatningsbeløp til uføre og etterlatte etter tidligere Nordsjødykkere.

  – Utbygging av vindkraftverk nær menneskelige miljøer kan komme til å bli århundrets skandale allerede etter få år. Dersom vurderinger av konsesjoner skal følge nåværende retningslinjer i framtida, vil dette medføre at mange flere enn Nordsjødykkerne blir rammet.

  – Bevar Andmyran har nedlagt et stort og banebrytende arbeide med å skaffe til veie informasjon om konsekvenser av vindkraft. Denne informasjonen er nå distribuert ut til angjeldende offentlige organer. Resultatet er at alle offentlige beslutningsorganer er informert om bl.a. helserapporten fra Portugal, som har fått amerikanske National Wind Watch til å rope alarm verden over. Man kan dermed ikke si at man “ikke visste noe om dette” i framtiden.

  – Jarle Brevik, Tustna, har klaget Norge inn for ESA basert på vindkraftutbygginger i kyst-Norge.

  Vedlagt følger:

  – Resymmé av saken hvor de viktigste hendelser er merket: * *
  – Ordførerkandidat Rolf Solvoll dokumenterer lavfrekvent støy på Smøla i Andøyposten.
  – Lokalavisen Andøyposten hvor kommunelegen i Andøy refereres om mulige helseskader.
  – Bevar Andmyrans leder presenterer rapport om helseskader i Andøyposten.

  Vår hjemmeside www.bevarandmyran.com

  hvor det meste av dokumentasjon og rapporter vi har basert vårt arbeide på ligger. Her ligger også en beskrivelse av det planlagte vindkraftverket og visualiseringer.
  Rapportene ligger under “oppslag i pressen” og “siste nytt”.

  Vi minner igjen om tidpuktet for kommunestyrebehandlingen:

  Mandag den. 20. august 2007 kl. 13.00

  For Bevar Andmyran – Bjørnar Nicolaisen (leder)

  Tlf 47 90 49 10

  Resymme av vindkraftsaken på Andøya

  Andmyran-park ikke uproblematisk

  Vil vindpark hindre luftvern av flystasjonen?

  Lavfrekvent støy fra møller er skadelig!

  Wind Watch relies entirely
  on User Funding
  Donate $5 PayPal Donate

  Share:

  Get the Facts Follow Wind Watch on Twitter

  Wind Watch on Facebook

  Share

  CONTACT DONATE PRIVACY ABOUT SEARCH
  © National Wind Watch, Inc.
  Use of copyrighted material adheres to Fair Use.
  "Wind Watch" is a registered trademark.
  Share

   Follow: