- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

Tyskland truer Norge med rettsak | Germany threatens Norway with lawsuit

[Norway had denied an extension to German wind developer (translate article to English)]

Idag ble det kjent at Tysklands ambassadør til Norge har kontaktet statssekretær Tony Tiller i OED.-Vi ser dette som en direkte trussel om rettsak mot den norske stat, sier Kari Vik i Motvind Andøy.

Det var Vik som først varslet om brevet som er dater 26.mars.

—Jeg er rystet over at en ambassadør i et fremmed land blander seg inn i Norges beslutninger på regjeringsnivå.

Ambassadøren, Alfred Grannas, skriver at de må snakke om et “problem”. Problemet er helt konkret Andmyran Vinkraft og departementets behandling av Prime Capitals søknad om forlengelse av oppstartfristen.

—Prime Capital har også sendt inn en ekspropriasjonssøknad i forbindelse med utbyggingen. Vi vet enda ikke hva det dreier seg om, men venter på svar fra NVE, sier Vik.

Det ble tidligere i vinter kjent at OED(Olje og energidepartementet) ikke ville forlenge det tyske selskapets frist for oppstart, og opphevet dermed NVEs vedtak om forlenget frist. Dette ble i praksis kroken på døra for prosjektet. Men nå kan saken bli nasjonal politikk. Ambassadøren avslutter brevet med:

“Jeg tror ikke at en lang rettsak i krisetidene akkurat nå hadde vært til nytte av noen av partene her. Enda mindre hvis dette igjen starter en diskusjon om en eventuelt risiko for utenlandske investeringer i Norge i energisektoren.”