November 24, 2019
Norway

Inntekter fra norsk vind sendes til en skattefri øy i Karibien

Av: Steinar Figved, Ingrid Fredriksen og Karen Anna Kleppe | tv2.no

[Revenue from Norwegian wind is sent to a tax-free island in the Caribbean (translate article to English)]

I flere generasjoner har vannkraft og oljeutvinning betalt for norske skoler, sykehus og veier.

Det har strenge lover og høye skatter sørget for. Men de samme reglene gjelder ikke for vindkraft.

Tellenes vindpark i Rogaland er landets nest største.

De utenlandske eierne betaler minimalt med skatt i Norge, men flytter likevel store pengesummer ut av landet.

Vindparken eies gjennom flere selskaper i land med lite eller ingen skatt, blant annet en øy i Det karibiske hav, kan TV 2 avsløre.

– Her er penger som skulle gått tilbake til storsamfunnet som blir lurt unna på ganske utspekulerte måter. Jeg syns det var ugreit å lese, sier Jonas Andersen Sayed (Krf), ordfører i Sokndal kommune, etter å ha fått presentert TV 2s funn.

TV 2 har laget saken i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO).

Det satses nå stort på fornybar energi over hele Norge. 35 vindparker er allerede åpnet, og 16 er under bygging.

Norske vindparker omsatte i fjor for minst 1,4 milliarder kroner, viser TV 2s undersøkelser.

Da Tellenes vindpark ble erklært åpnet i september 2017, var en av vindturbinene pyntet med blomster og sløyfer.

Teknologigiganten Google inngikk en stor kontrakt med vindparken. Google kjøpte opp all strøm for mange år fremover, og pengene begynte å renne inn til det norske driftsselskapet.

Tellenes vindpark har så langt ikke betalt en krone i selskapsskatt i Norge, ifølge årsrapportene.

Likevel tjener de utenlandske eierne allerede gode penger. Pengene flyttes ut av Norge.

– I et historisk perspektiv er dette en skandale. Man sier til de internasjonale kapitalistene «bare kom og forsyn deg, det er fritt frem – og dere betaler nesten ikke skatt», sier skattejurist Gregar Berg-Rolness.

Selskapet BlackRock, som svarer på vegne av eierselskapene i Tellenes, sier de følger norsk lov og norske skatteregler.

TV 2 har forsøkt å finne ut hvem som eier Tellenes vindpark. TV 2 has tried to find out who owns Tellenes wind farm.

Hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som har ansvaret for alle norske vindkraftkonsesjoner, står det irske selskapet Tellenes Renewable Finance II Dac oppført som eier.

Men NVE har ikke oversikt over hele eierstrukturen og kan dermed ikke svare på hvem som er de reelle eierne.

Slik informasjon finnes heller ikke i Brønnøysundregistrene.

For å finne ut hvem som egentlig eier Tellenes vindpark og hvor pengene blir av, dro TV 2 til Irland.

I havneområdet i Dublin ligger banker, advokatfirma og teknologiselskaper på rekke og rad. Vi ser logoene til Microsoft, Facebook og Google.

Irland har gunstige skatteregler for internasjonale selskaper.

Taxisjåfør Thomas O’Keeffe tar TV 2 med på en rundtur i området, som avisen New York Times har kalt for finansverdens svar på «ville vesten».

– De store selskapene kommer selvfølgelig på grunn av den lave skatten, sier han.

Taxien kjører til det irske selskapsregisteret, som ligger i en anonym murbygning i utkanten av Dublin sentrum.

Her finnes sentral informasjon om alle irske selskaper.

Et søk i registeret viser at Tellenes Renewable Finance II Dac er registrert som et såkalt 110-selskap.

Slike selskaper kan oppnå skattenøytralitet, og dermed slippe å betale skatt i Irland, viser TV 2s undersøkelser.

TV 2s gjennomgang av irske selskapsdokumenter viser en komplisert eierstruktur som strekker seg helt fra Tellenes-fjellene i Rogaland via Irland til en øy i Det karibiske hav:

Se hele eierstrukturen i Tellenes Vindpark AS her.

Å bygge opp en eierstruktur på denne måten er fullt lovlig, ifølge skattejurist Berg-Rollnes.

– Problemet er at Norge i liten grad har utviklet skatteregler for å håndtere vindkraftbransjen, sier han.

Så hvem eier egentlig Tellenes vindpark?

TV 2s gjennomgang viser at selskapet Global Renewable Power II (Europe) Investco, L.P eier 100 prosent av aksjene i vindparken, via to selskaper i Irland.

Selskapet har postadresse i Ugland House i Georgetown på Caymanøyene.

Barack Obama, tidligere president i USA, har kalt Ugland House for «skammens hus».

Ugland House har mange ganger blitt trukket frem som et eksempel på hvordan skatteparadis fungerer. Rundt 18.000 internasjonale selskaper har postadresse i dette bygget.

Advokatfirmaet som holder til i Ugland House har en rekke ganger avvist at disse selskapene forsøker å unndra skatt.

Den amerikanske selskapet BlackRock, som forvalter andres penger og selskaper, har vært med å bygge opp eierstrukturen i Tellenes vindpark.

BlackRock opplyser at selskapet på Caymanøyene er en del av et globalt fond, som igjen har 67 institusjonelle eiere i USA, Asia og Europa, i hovedsak pensjonsfond og forsikringsselskaper.

TV 2 har forsøkt å finne ut hvem som eier Global Renewable Power II (Europe) Investco, L.P, men selskapsregisteret på Caymanøyene gir ikke ut slik informasjon.

Det gjør heller ikke BlackRock, fordi de har «inngått avtaler om konfidensialitet».

Slik har TV 2 jobbet med saken:

TV 2 har gjennomgått alle vedtak om eierskifte av alle norske vindkraftkonsesjoner. Eierskap er kartlagt ved hjelp av norske og internasjonale selskapsdatabaser.

I tillegg er årsrapporter, årsmeldinger og andre selskapsdokumenter hentet ut fra nasjonale selskapsregistre. Totalt gjelder dette 51 vindparker som enten er åpnet eller under oppføring.

Selskapsopplysninger fra tolv land er innhentet, og over 1000 dokumenter er gjennomgått.

Saken er laget i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO).

TV 2 har vært i kontakt med en rekke fageksperter innen temaene internasjonal økonomi og skatterett. De fleste har bistått med faglig kunnskap under forutsetning av at de ikke blir referert til i artikler som omhandler enkeltselskaper.

Skattejurist og fagbokforfatter Gregar Berg-Rolness har vært engasjert av TV 2 for å gjennomgå og kvalitetssikre TV 2s funn.

Dette er gjort for å sikre at TV 2 har forstått tallene og de internasjonale selskapsdokumentene riktig.

Berg-Rollness har tidligere jobbet med internasjonale kontrollsaker for skatteetaten og kjenner internasjonale skatteregler godt. Han har mottatt et honorar på 10.000 kroner for arbeidet han har gjort for TV 2.

I Norge betaler vindkraftselskapene 22 prosent selskapsskatt, som er langt mindre enn olje- og gassnæringen med 78 prosent.

Vindkraftselskapene har også gunstige særregler som gjør at de betaler lite eller ingen skatt i Norge de første årene.

Tellenes vindpark hadde en inntekt på rundt 240 millioner kroner i 2018, men hadde likevel ikke skattemessig overskudd i Norge.

TV 2 har undersøkt hvordan eierne likevel flytter penger ut av Norge. Svaret ligger i måten vindparken er finansiert på.

Da Tellenes vindpark ble bygget endte prislappen på rundt to milliarder kroner.

Eierne har bare skutt inn 203 millioner kroner i egenkapital i det norske driftsselskapet. Resten er utenlandske lån, blant annet fra ulike banker.

Men vindparken har også et stort lån hos sitt eget eierselskap i Irland, på totalt 417 millioner kroner.

Rentene på dette lånet er langt høyere enn renten på banklånene, viser TV 2s undersøkelser.

På to år har vindparken betalt rundt 60 millioner kroner i renter til eierselskapet i Irland. Dette selskapet har igjen lånt penger fra sitt eierselskap.

Pengene flyttes altså fra land til land som rentebetalinger.

– Slik ender det som egentlig er overskudd fra Tellenes vindpark opp som renteinntekter til et selskap på Caymanøyene, sier skattejurist Gregar Berg-Rolness.

Han har jobbet med internasjonale kontrollsaker for skatteetaten, og er engasjert i Tax Justice Network, som kjemper mot skatteunndragelse og skatteparadis.

Berg-Rolness har mottatt 10 000 kroner i honorar fra TV 2 for å kvalitetssikre TV 2s funn.

Tilbake i selskapsregisteret i Irland undersøker TV 2 også tidligere eierstruktur i Tellenes vindpark.

Vi finner navnet på tre veldedige stiftelser som eide Tellenes vindpark fra mars 2016 til mai 2017, via selskaper i Irland.

Alle stiftelsene er registrert med samme adresse i Dublin.

Vi ber taxisjåføren ta oss med dit.

Det anonyme murbygget forsvinner i det sjåføren setter kursen mot finansdistriktet. Taxien stopper utenfor et moderne glassbygg med rød logo.

Her ligger advokatkontoret Matheson, et av Irlands største. De er eksperter på skatt for internasjonale selskaper.

For noen år siden opprettet advokatkontoret tre veldedige stiftelser som skulle gi penger til kulturformål og fattige barn. Stiftelsene fikk navnene Eurydice, Medb og Badb, som er karakterer i irsk og gresk mytologi.

De tre veldedige stiftelsene ble også oppført som eiere av de irske eierselskapene til Tellenes vindpark.

I 2017 gransket avisen The Irish Times de finansielle aktivitetene til disse stiftelsene.

Kun mindre pengesummer gikk til barn i nød, ifølge avisen. Stiftelsene hjalp i stedet selskaper å skjule eierskap og slippe unna skatt på milliarder av euro, skrev The Irish Times.

Matheson avviste at de hadde gjort noe ulovlig og sa de hadde fulgt irsk lov. Senere samme år ble stiftelsene avviklet.

TV 2 har spurt Matheson hvorfor de tre stiftelsene sto som eier av de irske selskapene.

– Vi er ikke i posisjon til å akseptere din intervjuforespørsel eller gi kommentarer, svarte Matheson.

TV 2 stilte samme spørsmål til BlackRock, som forvalter eierselskapene til Tellenes vindpark.

– Vi kan ikke svare på dette, skrev de på e-post.
Artikkelen fortsetter etter reklamen

Hva visste NVE, som skal godkjenne alle eierskifter av norske vindparker?

Tellenes Renewable Finance II Dac kjøpte konsesjonen til Tellenes i 2016.

Til tross for at den nye eieren av Tellenes vindpark kunne kobles til tre omstridte veldedige stiftelser i Irland, godkjente NVE eierskiftet.

Direktør i NVE, Rune Flatby, sier at NVE ikke undersøker eierstruktur og skattemessige forhold når de godkjenner et eierskifte.

– Vi går ikke bakover og ser hvem som er eier av det selskapet. I energiloven er det ikke spesielle krav til disse selskapene. Det følger av annen selskapsrett, men er utenfor NVEs ansvarsområde, sier Flatby.

TV 2 reiser opp i de forblåste Tellenes-heiene som ligger helt sør i Rogaland, sammen med Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF) og tidligere ordfører Trond Arne Pedersen (KrF).

De har fått lese TV 2s sak.

Ingen av dem visste at Tellenes vindpark er eid fra Caymanøyene eller at tre veldedige stiftelser har vært inne på eiersiden.

– Når NVE ikke har kontroll på at dette plutselig ender opp i en postboks i Cayman Island, er det tydelig at dette må ses på, sier Sayed.

De er positive til at det satses på fornybar energi og sier Sokndal kommune får utbetalt den eiendomsskatten de var forespeilet.

I 2018 betalte Tellenes vindpark til sammen 8,5 millioner kroner i eiendomsskatt til Sokndal og Lund kommuner.

Pedersen og Sayed mener likevel at skattereglene må strammes inn slik at mer av verdiene forblir i Norge.

– Regelverket burde følge etter slik at man tar igjen litt av den store profitten, sier Pedersen.

Også Olav Hafstad (Ap), som var ordfører i Lund kommune i åtte år, har fått lese TV 2s sak.

– Vi er veldig klar over at vi ikke er de store vinnerne. Det burde vært en annen måte å skattlegge dette på, spesielt siden så mange utenlandske eiere trekker pengene ut, sier han.

TV 2 har spurt BlackRock hvorfor Tellenes vindpark er eid fra Karibien.

De opplyser at enheten på Caymanøyene er en del av et fond som investerer i vind- og solkraftprosjekter over hele verden.

– Caymanøyene som jurisdiksjon er først og fremst brukt for å forenkle administrasjonen og for å tilby en standard investeringsstruktur for våre globale investorer, skriver BlackRock.

– Bruken av Caymanøyene som jurisdiksjon har ingen påvirkning på hvor mye skatt som betales i Norge. Enheten på Caymanøyene er ikke den endelige eieren, det er fondets investorer, hovedsakelig pensjonsfond og forsikringsselskaper, skriver de videre.

De understreker at partnerskapet ikke beskytter investorene fra å betale skatt av avkastningen i sine respektive jurisdiksjoner.

– Hvis vindparken istedet var eid av en norsk investor på norsk jord, hadde den norske skatteprofilen i prosjektet vært lignende skatteprofilen til BlackRock-fondet, skriver de videre.

Totalt har fondet investert over én milliard kroner i Tellenes, ifølge BlackRock.

TV 2 spør videre hvorfor det norske driftsselskapet er finansiert med så mye lån.

Slike fornybarprosjekter tåler en låneandel på opp til 80 prosent fordi det er inngått langsiktige avtaler om levering av strøm til fastpris, sier BlackRock.

Det finnes regler som skal begrense muligheten for å få skattefradrag på høye rentekostnader, det heter rentebregrensningsregelen.

Det skal forhindre at internasjonale selskaper bruker høye interne lån for å flytte overskudd til land med lav skatt.

I årsrapportene til Tellenes vindpark er det ingen tegn til at skattefradragene er blitt begrenset.

– Alle rentefradrag og avskrivninger på prosjektet som har blitt oppgitt i 2017 og 2018 er i fullt samsvar med norske skatteregler og begrensninger i lovverket, svarer BlackRock.

BlackRock opplyser at de forventer å betale skatt i Norge i samsvar med norske skatteregler så snart skattbare inntekter blir opptjent.

Skattejurist Gregar Berg-Rollnes frykter at Tellenes vindpark aldri vil betale selskapsskatt til Norge:

– De eneste pengene fra norsk vindkraft som forblir i landet, er noen få millioner i eiendomsskatt til kommunene. Vi sitter og ser på at verdiene flyr ut av landet og blir borte.

Saken er laget i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO).
TV 2 © 2018
Ansvarlig redaktør: Olav T. Sandnes


URL to article:  https://www.wind-watch.org/news/2019/11/24/inntekter-fra-norsk-vind-sendes-til-en-skattefri-oy-i-karibien/