October 9, 2019
Norway

Tenner varder Norge rundt mot vindindustri

Ingvill Dybfest Dahl. Publisert: 08.10.19. vg.no

[Bonfires show Norwegian opposition to wind industry – Norwegians against wind power mobilized on Tuesday evening for signal fires from Finnmark to Agder. According to the organization Motvind Norway, 130 fires were to be lit.]

Ulriken i Bergen – Foto: Vibeke Sommerset

– Folk har vært veldig frustrerte, irriterte og har sittet på sosiale medier og fyrt hverandre opp uten å få gjort noe. Vi ville få den motstanden synliggjort og la folk være med og bidra fysisk. Det å samle 130 varder i hele Norge skal symbolisere motstanden mot vindkraft, sier talsperson for Motvind Norge, Eivind Salen, til VG tirsdag kveld.

I Nessadalen på Frøya tirsdag. – Foto: Stine J. Nordskag

Heidi Bjerga sender et bilde fra Vardafjell i Sandnes der hun sier de var 25 som trosset regn og vind for å komme seg til toppen og tenne bålet. «Vi aksepterer ikke at urørt natur bygges ned for at vindturbiner skal settes opp.» skriver hun. – Foto: Tore Haye

Jacob Kryvi har sendt oss dette bildet fra Våttakammen i Trondheim der han anslår at 40–50 mennesker var til stede på det meste. – Foto: Jacob Kryvi

Oppmøtet i Nessadalen på Frøya tirsdag. – Foto: Stine J. Nordskag

Fra Harbaksfjellet i Åfjord kommune. – Foto: Line Harbak

Oppmøtet i Nessadalen på Frøya tirsdag. – Foto: Stine J. Nordskag

Jacob Kryvi har sendt oss dette bildet fra Våttakammen i Trondheim der han anslår at 40–50 mennesker var til stede på det meste. – Foto: Jacob Kryvi

Irene Gjellestad anslår at rundt 20 stykker møtte opp på Njåfjellet på Kverneland i Time kommune. – Foto: Irene Gjellestad

Irene Gjellestad anslår at rundt 20 stykker møtte opp på Njåfjellet på Kverneland i Time kommune. – Foto: Irene Gjellestad

Varden på fjellet Hest i Tysvær. – Foto: Kristoffer Salvesen

Ulriken i Bergen var ett av stedene det brant en varde tirsdag kveld. – Foto: Vibeke Sommersten

Varden på fjellet Hest i Tysvær. – Foto: Kristoffer Salvesen

Line Harbak foran varden på Harbakfjellet. Hun skriver at «Åfjord er kommunen med Europas største landbaserte vindkraftverk og minste engasjement». – Foto: Line Harbak

Selv har han ikke vært på vardetenning, da han har vært på Stortinget og holdt appell i forbindelse med markeringen av at det er 40 år siden sultestreiken under Alta-aksjonen. Det er også på grunn av dette at dagens dato ble valgt.

– Det begynte som en idé og modnet i et lite miljø i Rogaland. Underveis har vi knyttet kontakter og organisert aksjonen gjennom sosiale medier, sier Salen.

På gruppen «Nei til vindindustri i norsk natur», med nesten 85.000 medlemmer, har aksjonen spredd seg. Tirsdag deles det bilder fra rundt om i landet.

– Folk har omfavnet initiativet som viser motstand mot vindkraft, samhold og fellesskap. Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger, og folk sender bilder og meldinger, forteller talsmannen.

Fra Ulriken i Bergen har Vibeke Sommersten (68) delt et bilde av en varde i brann over byen.

– Jeg er så frustrert, så sint og så lei, sier hun da VG ringer tirsdag kveld.

Hun forteller at hun skrev til samtlige partier før valget, uten å få svar.

– Det er en arroganse fra politikerne, men dette finner vi oss ikke i, rett og slett!

Selv om hennes nærområder ikke står i fare for vindkraft-utbygging, støtter Sommersten aksjonen fullt ut.

– Det er gitt altfor mange konsesjoner. Det er urørt natur som berøres, og det er helt hodeløst. Man går løs på flotte naturområder. Vi må bare håpe vi klarer å stoppe noe av det, sier hun og legger til:

– Dette gjelder ikke min bakhage, men jeg reagerer på vegne av Norge. På vegne av mine barn, mine barnebarn og kanskje oldebarn en gang.

Kristoffer Salvesen (33) fra Liarvåg har delt bilder fra fjellet Hest i Tysvær i Rogaland.

– Det var rundt 40 stykker som møtte opp her for å vise samhold med dem som opplever at naturen rundt blir ødelagt. Det er viktig å verne naturen, men ikke på tross av naturen. Vi vil verne om de flotte vestlandske heiene, sier Salvesen til VG.

Han forteller at de fra fjellet Hest kan se over fjorden mot Hervik der det er gitt konsesjon, og at vardebrenningen også er en sympatiaksjon med den andre siden av fjorden.

På Frøya i Trøndenlag var Stine J. Nordskag (45) fra aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya til stede og bygget dagens vardebål. Hun anslår at rundt 100 stykker møtte opp i Nessadalen, utenfor ferdselsforbudet politiet har innført rundt konsesjonsområdet der. VG har fått tillatelse til å publisere bildene hennes.

Irene Gjellestad i Motvind Sørvest opplyser at det var planlagt flere enn 130 vardebål fra Finnmark i nord til Agder i sør, fra Bjørnsund og Hornkjølberget i øst til Runde i vest.

Støtter fredelig aksjon

Stig Tore Laugen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi, som sammen med Stadtwerke München vil bygge 14 vindturbiner på Frøya i Trøndelag, sier til VG at de ikke har noe imot tirsdagens aksjon:

– Jeg synes vardebrenning er en fin og fredelig måte å vise motstand på. Det må vi respektere. Skulle bare mangle at de ikke får vist motstand. Vi bor i et demokrati, og den type fredelige aksjoner der man sier fra hva man mener, synes jeg er helt legitime.

Han legger til at Trønderenergi reagerer på aksjoner der folk i arbeid blir sjikanert eller arbeidet sabotert.

– Vindproduksjon er en del av den grønne skiftet som verden rett og slett trenger for å nå klimamålet. Vi må gjøre noe for å berge klimaet vårt. Og vindkraftutbygging vil nødvendigvis sette noen fotavtrykk, i hvert fall om man benytter områder som ikke er utbygget fra før. Men det er prisen vi må betale om vi ønsker å gjøre noe positivt for klimaet, sier Laugen.


URL to article:  https://www.wind-watch.org/news/2019/10/09/tenner-varder-norge-rundt-mot-vindindustri/