September 2, 2019
Norway, Press releases

Nei til vindkraft på land

Artikkel av Cecilie Klem, 27 august 2019, knbf.no

Forbundsstyret i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) har vedtatt en resolusjon mot vindkraft på land.

[The Federal Board of the Royal Norwegian Boat Association (KNBF) has adopted a resolution against wind power on land: “Wind power in the planned areas will have very negative consequences for boat traffic, outdoor life, noise, bird and wildlife, cultural heritage and reindeer herding.”]

«Vindkraft i de planlagte arealene vil ha svært negative konsekvenser for båtferdsel, friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv, kulturminner og reindrift,» heter det fra forbundsstyret i KNBF.

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt i juni i år:

«KNBF er Norges største interesseorganisasjon for fritidsbåtbruk i Norge som arbeider for et bedre båtliv på naturens premisser. Våre 47 000 medlemmer fordelt på 380 medlemsforeninger kysten rundt ser med uro på forslaget fra NVE til en nasjonal ramme for vindkraft på land hvor det er pekt på 13 aktuelle utbyggingsområder. Vindkraft i de planlagte arealene vil ha svært negative konsekvenser for båtferdsel, friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv, kulturminner og reindrift. Dette er områder som i dag – også i europeisk sammenheng – er unike nettopp fordi de i så stor grad er preget av uberørt natur og villmark.

«KNBF er videre bekymret for hvilken innvirkning vindkraftanleggene vil innebære for navigasjons-sikkerheten. Høyintensitets lysmerking av anleggene øker risikoen for navigasjonsfeil i kuperte utbyggingsområder. Vi er kjent med at Luftfartstilsynet krever betydelig sterkere lysmerking enn dagens lyssetting. Også felleseuropeiske harmoneringskrav med høyere lysmarkeringskrav, vil kunne fases inn i Norge og medføre betraktelig mer sjenanse og forverret lysforurensning på bakke/sjø-nivå. (KNBF er ikke kjent med hvilke risikoanalyser NVE har gjennomført for navigasjonssikkerheten i de 13 områdene).»


URL to article:  https://www.wind-watch.org/news/2019/09/02/nei-til-vindkraft-pa-land/