- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

Windmolens in Moelingen opnieuw geweigerd

Twee windmolens langs de E25 in Moelingen krijgen geen vergunning van het provinciebestuur. Eén turbine kan niet gebouwd worden omdat het op die plek niet mag volgens stedenbouw. De andere moet daardoor ook geschrapt, want windmolens moeten in clusters (meer dan één) liggen. Het is de tweede keer dat de deputatie een vergunning moet weigeren voor de molens. Drie windturbines wilde AllEnergy, een jong bedrijf uit West-Vlaanderen, neerpoten langs de snelweg E25 LuikMaastricht maar die plannen kregen in 2016 al een njet van de deputatie. “De milieuvergunning werd toen geweigerd omdat er onvoldoende was onderzocht wat de gevolgen zouden zijn voor de nabijgelegen gasleidingen en kwetsbare natuurgebieden in het Waals Gewest”, zeggen gedeputeerden Inge Moors (CD&V) en Ludwig Vandenhove (sp.a).

Drie was sowieso te veel: er is niet genoeg capaciteit op het elektriciteitsnet om ze allemaal op aan te sluiten. Waarop de firma opnieuw met de gemeente en het provinciebestuur rond tafel ging zitten na te gaan wat mogelijk was. “Er zal een nieuw dossier ingediend worden dat op zijn merites beoordeeld zal worden door de gemeente en de provincie”, liet burgemeester Huub Broers (N-VA) toen weten.

Cluster

In dat nieuwe dossier werden het twee windturbines met een maximale masthoogte van 100 meter. Tot 3 september liep het openbaar onderzoek naar de tweede aanvraag. Verschillende bewoners waren bezorgd over het lawaai, de slagschaduw, gevolgen voor de natuur en de waarde van hun huis na de komst van de molens. Ook buurgemeenten Eijsden-Margraten (Nederland) en Visé (Wallonië) dienden bezwaar in. Wegen en Verkeer, het Departement Landbouw en Visserij, de dienst Ruimtelijke Ordening en de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie gaven allemaal een ongunstig advies.

“Wij sluiten ons aan bij die adviezen, de Provinciale Commissie was ook unaniem. Onder meer omwille van de mogelijke schadelijke gevolgen voor de vleermuizenpopulatie en de effecten op het landbouwgebied. Een van de molens kon ook niet op die plek gebouwd worden volgens het BPA. Daardoor bleef er maar één windturbine over en dat kan niet: Je moet altijd meerdere windmolens bouwen. Eigenlijk zijn drie het minimum, twee was al een uitzondering”, benadrukt Inge Moors. Een volgend dossier indienen, is wel nog altijd mogelijk.