- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

Bats favorite weapon in fight against windmills | Vleermuizen geliefd wapen in strijd tegen windmolens

Windmolens en vleermuizen, geen goede combinatie, zo beweert onder meer natuurorganisatie Namiro. Vijf geplande windmolens langs het Schelde-Rijnkanaal bij Ossendrecht wil zij tegenhouden met het argument dat de wieken gehakt zouden maken van vleermuizen. ”Al zou er één vleermuis worden doodgeslagen, het is in strijd met de flora-en faunawet. De vleermuis is een beschermde inheemse diersoort”, stelt Jim de Blank van Namiro.

Eigenlijk is ’de aantasting van het landschap’ de voornaamste reden waarom de natuurorganisatie tegen de komst van de windmolens is, maar met het argument dat de vleermuizen ook gevaar lopen, denkt De Blank meer kans te hebben de komst van de windturbines tegen te houden. ”Deze windmolens mogen volgens het bestemmingsplan 180 meter hoog worden”, zegt De Blank. ”Dat zijn vijf Euromasten naast elkaar. Zo gaat een prachtig aanzicht verloren.”

Het is niet voor het eerst dat vleermuizen worden ingezet om procedures voor windmolens te vertragen in de hoop de komst uiteindelijk voorgoed af te blazen. En met succes. Zo bepaalde de rechter in februari dit jaar in hoger beroep dat de bouw van een aantal windmolens in de Sabinapolder niet door mocht gaan, reden: de kwetsbaarheid van vleermuizen. Deze zaak loopt nu bij de Raad van State. In 2012 had de rechtbank in Breda al kritiek op de vergunning van een aantal andere windmolens in hetzelfde windmolenpark in Heijningen. Na jaren procederen, bepaalde uiteindelijk drie maanden geleden de Raad van State in deze zaak dat er voldoende maatregelen zijn genomen om vleermuizen tegen dodelijke slagen te beschermen. Zo worden onder andere de rotorbladen in bepaalde maanden tussen zonsondergang en zonsopkomst vrijwel stil gezet.

”De laatste jaren zorgen vleermuizen steeds vaker voor vertragingen in procedures voor windmolens”, zegt Stefan Vreugdenhil van het Bureau van de Zoogdiervereniging. ”Het is een lastige juridische kwestie. Er zijn geen standaard methodes om te meten of er vleermuisslachtoffers op bepaalde plekken zullen vallen. Ook ontbreekt gedegen onderzoek door budgetbeperkingen.”

Zelf publiceerde Vreugdenhil samen met collega’s en een ander onderzoeksbureau eind vorig jaar resultaten van een veldonderzoek. ”Wij hebben in 2012 als een van de eerste en nog steeds vrijwel enige in Nederland, onderzoek gedaan. Vijf verschillende locaties van windmolens hebben wij intensief in de gaten gehouden. We vonden uiteindelijk slechts twee dode vleermuizen. Dat zegt niet dat er op andere plekken ook zo’n laag slachtofferaantal is, maar dat is nu niet met gedegen Nederlands onderzoek vast te stellen.”

Onderzoekers van de University of Colorado Denver beweerden dat in 2012 meer dan zeshonderdduizend vleermuizen werden gedood door windmolens. Zij baseerden hun berekening destijds op schattingen van het aantal gevonden dode beestjes onder verschillende windmolens in het noorden van de Verenigde Staten.