- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

Vindkraften är ineffektiv

[The ineffectiveness of wind energy has become a political symbol for renewable energy, write Kent Karlsson and Hans Wachtmeister from the Swedish Association of Landscape Protection.]

Energifrågorna kommer att bli en av de stora valfrågorna, främst för människor utanför storstäderna. I förra valet drev Centerpartiet med Maud Olofsson och Per Åsling i spetsen igenom en gigantisk utbyggnad av vindkraft. Kostnader för närmare 300 miljarder läggs på elkonsumenterna och allt fler människor får ruinerade boendemiljöer med buller och skuggeffekter samt en fördärvad natur och ökade koldioxidutsläpp.

Sveriges basenergi, vattenkraft och kärnkraft, producerar praktiskt taget all el som behövs och släpper inte ut någon koldioxid. Till detta har Sveriges politiker valt att lägga vindkraft, som inte går att lagra. När det blåser mycket uppstår ett överskott som exporteras till Danmark och Tyskland. Men när det blåser i Sverige blåser det oftast också i Danmark och Tyskland, ett överskott uppstår och elen blir billig. Följden blir enligt Kungliga Vetenskapsakademins beräkningar att svenska elkonsumenter subventionerar utländska elräkningar med två miljarder varje år.

Under 2012 hade vindkraften en effekt- och leveranssäkerhet på 2,7 procent. Därför kan vindkraften aldrig ersätta kolkraft, gas, vattenkraft och kärnkraft. Naturskyddsföreningen anser trots det att vindkraften ska byggas ut för att ersättas kärnkraften.

Tyskland vill avveckla kärnkraften och satsa på vindkraft. Till sin förvåning märkte man snart att vindkraften inte alltid ger el. Gas- och kolkraftverk fick en renässans och idag släpper Tyskland ut mer koldioxid än före den gröna satsningen. Det blev så dyrt att det bildades en ny grupp som kallas “De energifattiga”. Folk har helt enkelt inte råd att använda el till att värma upp sina hus. Det är samma sak i England, som satsar stort på vindkraft. Där dör fler av köld på vintern än av värme på sommaren.

Den ineffektiva vindkraften har blivit en politisk symbol för förnyelsebar energi. En symbol som kostar pengar, förstörda landskap och miljöer samt högre elräkningar.

Varför politikerna utesluter andra förnyelsebara energialternativ kan vi bara ana oss till. För Centern handlar det om snäva ekonomiska egenintressen för en liten särgrupp med förhoppningar om att få bygga subventionerad vindkraft på egna jord- och skogsbrukmarker. Förvånande nog ser inte övriga partier helheten och tar inte de långt bättre förnyelsebara alternativen i diskussion. Vågkraft och tidvatten, som av EU kallas den blå energin, är två exempel som förutom att de har bättre effektivitet än vindkraften dessutom har visat sig vara positiva för havslivet. Inga fåglar dödas och inga människor behöver flytta.

Kent Karlsson
Hans Wachtmeister
Föreningen Svenskt Landskapsskydd