- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

Ropellit solmussa

[Environment and Health Magazine issue 4/2014 has been published, with Director Jari Keinänen and Inspector General Vesa Pekkola of the Ministry for Social Affairs and Health writing “Wind power construction from the point of view of health protection“.]

Ympäristö ja Terveys-lehden numerossa 4/2014 julkaistiin johtaja Jari Keinäsen ja ylitarkastaja Vesa Pekkolan kirjoitus ”Tuulivoimarakentaminen terveydensuojelun näkökulmasta”. Kirjoitus on samalla yhteenveto sosiaali- ja terveysministeriön kannasta tuulivoiman rakentamiseen. En halua moittia lukijoiden lukutaitoa mutta taas kerran tuli todistettua, että ihminen lukee mitä haluaa lukea. Tuulivoiman puolustajat ja etenkin vastustajat ovat löytäneet mielipiteilleen vahvistusta.

Artikkelissa kirjoittajat puolustavat tuulivoimaa ja pitävät tärkeänä maan hallituksen linjaa tuulivoiman lisärakentamisesta. He toteavat yksikantaan, että tuulivoimaloita voidaan rakentaa hallituksen tavoitteiden mukaisesti riittävästi sitenkin, että niitä ei rakenneta niin lähelle asutusta, että haitat ovat mahdollisia.

Lauri Tarasti totesi eräässä yhteydessä, että vaikka hän on laajasti perehtynyt hallintoon, hänet yllätti tuulivoiman rakentamiseen liittyvä tavaton byrokratia. Kunnassa samaa asiaa saatetaan käsitellä 7–9 kertaa, prosessiin saattaa kulua vuosia. Tästä huolimatta eräillä paikkakunnilla ollaan rakentamassa tai on vahvasti mahdollista, että isoja 3–7 megawatin voimaloita rakennetaan liian lähelle asutusta. Ja se taas johtaa valituskierteeseen ja taas tarvitaan byrokratiaa, konsultteja, kokouksia ja tuomioistuimia.