- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

Konstsamfundets vindkraftsplaner på Kimitoön fick bakläxa

Konstsamfundets planer att bygga aderton vindkraftverk på fastigheterna Olofsgård och Hertsböle fick tummen ner i Kimitoöns kommuns tekniska nämnd i går.

Nämndmedlemmen Helena Fabritius (SFP) fick understöd för sitt förslag att remittera planutkastet för vindkraftparken på KSF:s markområden.

Orsak: bullermodelleringen hade inte gjorts enligt de senaste direktiven. Nämnden vill också att KSF flyttar på några vindkraftverk.

Ralf Ginman, som är projektansvarig på Kimitoön, säger att konsultföretaget Ramboll gjort bullermodelleringen enligt gamla direktiv på grund av tidspress.

– Jag har varit i kontakt med Ramboll och de ska genast ta itu med att göra en ny modellering. Likaså har de fått i uppdrag att, på basis av nya uppgifter av kommunen, flytta på en del av vindkraftverken.

Ginman hoppas att förändringarna i planen ska vara klara inom kort så att tekniska nämnden har dem på sitt sista möte före sommarpausen, den 18 juni.

Om ändringen inte blir klar till dess blir det också en onödigt lång paus, säger Ginman.

– Det är en tajt tidtabell.

Miljökonsekvensbedömningen som gjorts parallellt med det nu aktuella planutkastet påverkas inte nämnvärt av tekniska nämndens beslut.

Miljökonsekvensbedömningen är så gott som klar säger Ginman, men det är viktigt att planen för vindkraftparken avancerar i samma takt.