- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

Massaal verzet tegen plannen voor windmolens

[Massive opposition to lake turbines]

Meer dan 50 personen en instanties hebben bezwaar gemaakt tegen de plannen om in het noordelijke deel van het IJsselmeer een groot windmolenpark aan te leggen. Provinciale Staten van Fryslan moest er maar liefst drie avonden voor uit trekken om iedereen de gelegenheid te geven z’n zegje te zeggen. Ook het Watersportverbond heeft gewezen op de gevolgen van zo’n groot windmolenpark voor de watersport.

Plannen
Volgens de plannen moet er in het noordelijk deel van het IJsselmeer een windmolenpark komen, dat zo’n 250 tot 400 Megawatt op moet leveren. Dat betekent dat er ergens tussen Stavoren en Medemblik enige tientallen windmolens moeten komen; windmolens met een ‘tiphoogte’ van zo’n 200 meter!

Bezwaren
Het Watersportverbond heeft er tijdens de hoorzitting op gewezen, dat door de aanleg van zo’n groot windmolenpark er niet alleen vaarwater verloren kan gaan. Ook de beleving van de watersport zal er ernstig onder lijden. Juist voor de watersport op het IJsselmeer zijn rust, ruimte, stilte, donkerte en de horizon van groot belang. En die komt ernstig in gevaar door de aanleg van een ‘hekwerk van windmolens, voorzien van knipperende rode lampen.’

Uitstel
Vanwege de vele bezwaren heeft Provinciale Staten besloten om eerst de uitkomsten van een nader onderzoek naar de gevolgen van de aanleg van het windmolenpark voor recreatie en toerisme af te wachten, alvorens een definitief besluit te nemen. Het Watersportverbond hoopt dat er in de tussentijd betere, alternatieve locaties gevonden worden, zodat het uitstel leidt tot een definitief afstel.