- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

“Windmills do not belong in neighborhoods”

De buurtbewoners van de windmolens aan de Hellebeemden in Hasselt gaan bij de milieuinspectie een klacht indienen over geluidshinder en overlast van slagschaduw. Ze willen onafhankelijke studies over de hinder omdat ze de informatie van uitbater Limburg Win(d) t niet vertrouwen. Limburg Win(d)t betreurt het wantrouwen en zegt dat ze alle normen respecteren. De twee windmolens zijn eind vorig jaar gebouwd op de terreinen van de centrale werkplaatsen in Hasselt. Ze staan op een industrieterrein, in de buurt van de autosnelweg en de stad. In open gebied mogen windmolens niet komen omdat ze het landschap aantasten. De nieuwe windmolens in Hasselt staan dus netjes in een gebied zoals de ruimtelijke regels voor windmolens dat voorschrijven. Zo lijkt het op papier. In de praktijk liggen er her en der woonstraten, waardoor – volgens de buurtbewoners althans – enkele honderden mensen hinder ondervinden. Hun bezwaren zijn tijdens de vergunningsprocedure van tafel geveegd. Een 50-tal gezinnen uit de Bergstraat, Trekschurenstraat en Rode Berglaan meldt nog regelmatig klachten.

Politiek

“We hebben de windmolens proberen tegen te houden, maar dit was een politiek dossier”, zegt Jan Claes, woordvoerder van de buurt. “Ze staan op gronden van de technische dienst waardoor de stad er inkomsten van krijgt. Windmolens in woonwijken plaatsen, is geen goed idee.” Buurtbewoners van grote windmolens mogen volgens de wet per dag maximum een half uur en per jaar 8 uur hinder hebben van slagschaduw. Het geluid van de windmolens mag het achtergrondgeluid dat er vroeger al was, niet overtreffen.

Slagschaduw

“We hebben daar niet om gevraagd, maar zitten er wel mee”, vervolgt de woordvoerder van het burencomité. “Die windmolens zijn echt pareltjes van techniek. Als ze langzaam draaien, hoor je ze niet. Maar als het goed waait, is het enorm storend. We hebben nu al schrik voor onze nachtrust tijdens de winderige periode die er weer aankomt. Als de wieken voorbij de mast zoeven, ontstaat er een drukgolf die op de woningen weerkaatst. Dat klinkt een beetje als een waterval die voortdurend aan het klateren is. De slagschaduw geeft het effect van lichtflitsen en dat is bijzonder hinderlijk als je veel thuis bent.” De druppel die de emmer deed overlopen was een recente e-mail van Limburg Win(d)t waarin indirect wordt toegegeven dat er een probleem was geweest met slagschaduw. “Er stond in dat ze reducties hebben toegepast om aan het half uur te komen”, zegt Claes. “Het is enorm moeilijk om aan te tonen hoelang de slagschaduw duurt. De stand van de zon is elke dag verschillend, het kan tussendoor bewolkt zijn en de wieken moeten ook nog draaien. Moeten we dat misschien met de chronometer bijhouden? Omdat er geen open communicatie is en we geen correcte gegevens kunnen vastkrijgen, stappen we naar de milieu-inspectie.” De milieu-inspectie kan een windmolen doen stilleggen als er normen overschreden worden, maar zo’n maatregel is tot nu toe nog nooit getroffen.

Geluidsstudie

Volgens Limburg Win(d)t wordt er wel degelijk open kaart gespeeld met de buurt. “Toen de molens er stonden, hebben we 250 bevindingsformulieren bezorgd in de buurt”, zegt woordvoerster An Schaubroeck. “Daarvan zijn er 48 ingevuld met diverse opmerkingen over geluid, slagschaduw en visuele hinder. Het maximum vermogen van de turbines is verminderd om het geluid te beperken.” Limburg Win(d)t wijst ook op een geluidsstudie die het onafhankelijk bureau SGS heeft uitgevoerd. “Alle geluidsnormen werden gerespecteerd. We hebben met de stad een overleg gehad over die studie en ook 44 personen een brief geschreven met de resultaten.” Limburg Win(d)t heeft nergens elders zoveel af te rekenen met opmerkingen van buurtbewoners als in Hasselt centrale werkplaatsen. “Meestal wordt het draagvlak groter eens de molens er staan”, zegt Schaubroeck. Misschien ligt het aan de locatie? “De overheid heeft in haar regelgeving voorzien dat windmolens er mogen komen aan een bundeling van een snelweg, industriegebied en de stad.”