- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

Bremser utbygging av vindkraft i Rogaland

[Brakes on wind power development in Rogaland]

Høyre og Frp vil bremse utbyggingen av vindkraft på land i Rogaland fram til 2020. Sammen med Terje Larsen (uavhengig), fremmet de to partiene forslaget til fylkesutvalget i dag.

Bakgrunnen for restriksjonen er at Rogaland har nådd målene sine for vindkraft innen 2020.

I tillegg ble åtte nye søknader om vindkraftanlegg i Rogaland behandlet i Fylkesutvalget. Til sammen dreide det seg om over hundre nye vindmøller. Alle konsesjonssøknadene ble imidlertid nedstemt.

Restriktive

Fylkespolitikerne mener det kan bli for mange vindkraftverk i Rogaland. På forhånd var det ventet at Fylkesutvalget vill avslå flertallet av de åtte konsesjonssøknadene som ble behandlet tirsdag.

– Jeg tror nok vi kommer til å være litt restriktive. Nå har vi egentlig gitt konsesjoner til det vi ønsker av vindkraft i Rogaland.

Det sa Terje Halleland fra Fremskrittspartiet, som er fylkesvaraordfører i Rogaland tidligere på tirsdag. Skepsisen til mer vindkraftutbygging sprer seg nå blant fylkespolitikerne.

Støyen fra vindmøllene sammen med utbyggingen i fjellet og synet av de høye installasjonene er de viktigste årsakene til skepsisen.

Tre vindkraftanlegg er bygget ut, 35 flere kan komme

I dag skal åtte nye søknader om vindkraftanlegg i Rogaland, behandles av fylkesutvalget. Det dreier seg om tisammen over 100 nye vindmøller.

Varaordføreren regner med at de fleste søkerne får avslag.

Til nå er det bare tre vindkraftanlegg, som er bygget ut i Rogaland. Det er Høg-Jæren i Time og Hå, Åsen 2 i Time og i tillegg på Utsira.

Til sammen er det sagt ja til 21 konsesjoner for vindkraft i fylket. I tillegg til de åtte søknadene som behandles i fylkesutvalget i dag ligger ni søknader på vent. Det innebærer at utbyggere ønsker å sette opp til sammen 38 vindkraftverk i Rogaland.

Vil revidere vindkraftplanen

Tom Tvedt, som er gruppeleder sor Arbeiderpartiet i fylkestinget, sier at partiet kommer til å si nei til et flertall av konsesjonssøknadene som skal behandles tirsdag.

– Vi ønsker at det blir foretatt en revisjon av vindkraftplanen til Rogaland fylkeskommune, sier Tvedt til NRK.

Dei åtte vindkraftanleggene det er søkt om konsesjon til å bygge ut skal etter planen plasseresi fire kommuner. Det er Vindafjord, Tysvær, Sandnes og Gjesdal.