- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

Vindfrikadeller [Wind junk food]

“Act on Facts” er navnet på en global kampagne, som vindmølleproducenten Vestas Wind Systems har iværksat over for det, som koncernen betegner som »et lille, men velorganiseret og indflydelsesrigt mindretal, der har haft held til at lancere nogle uhyrlige påstande om vindkraft«.

»Vi smider nu fløjlshandskerne for at give vores ofte skruppelløse modstandere kvalificeret modspil,« erklærer kommunikations- og marketingdirektør Morten Albæk.

Næppe er kampagnen lanceret, før professor Henrik Møller, civilingeniør Steffen Pedersen og lektor, ph.d. Christian Sejer Pedersen fra Aalborg Universitet i et læserbrev her i avisen den 28. juni går skarpt i rette med Vestas’ forsøg på at bemægtige sig retten til at afgøre, hvad der er myter og usandheder om vindenergi.

Ikke overraskende er støj et centralt emne i ”Act on Facts”, og her hævder Vestas bl.a., at støjen 400 meter fra en vindmølle er mindre end støjen fra et gennemsnitligt køleskab.

Med nøgtern naturvidenskabelig indsigt påviser de tre eksperter fra Aalborg Universitet, at en vindmølle larmer 10 decibel mere end et gennemsnitligt køleskab. Lad os stilfærdigt føje til, at en forskel på 10 decibel er betragtelig.

[“Act on Facts” is the name of a global campaign that the wind turbine manufacturer Vestas Wind Systems has launched against what they describe as “a small but well organized and influential minority that has succeeded in promoting some outrageous claims about wind power”. “We now throw off the gloves to provide our often unscrupulous opponents qualified opposition,” declares communications and marketing director Morten Albaek. Hardly was the campaign launched before professor Henrik Møller, civil engineer Steffen Pedersen and associate professor Christian Sejer Pedersen from Aalborg University, in a letter to the editor in this newspaper on 28 June, gave a sharp rebuke to Vestas’ attempt to usurp the right to determine what are myths and falsehoods about wind energy. Not surprisingly, noise is a central issue in “Act on Facts”, and here Vestas et al. argue that the noise 400 meters from a wind turbine is less than the noise of an average refrigerator. With sober scientific observation, the three experts from Aalborg University show that wind turbines make noise 10 decibels more than an average refrigerator. Let us quietly add that a difference of 10 decibels is considerable. … [An increase of 10 decibels is a tenfold increase in sound pressure and perceived to be a doubling of noise level.]]

Vestas har måttet erkende, at der er »noget uklarhed« omkring koncernens påstand, der i øvrigt »tager udgangspunkt i Australien«, hvor der er krav om en mindste afstand på 800 meter mellem vindmøller og beboelse, »og på den afstand passer tallene meget godt,« siger en presseofficer og talsmand for Vestas til denne avis den 1. juli.

Også den påstand er usand, fastslår de tre støjeksperter fra Aalborg Universitet. Selv på 800 meters afstand støjer en 3 MW vindmøller seks til syv decibel mere end et gennemsnitligt køleskab.

Hvad Vestas aldrig har villet forstå er, at modstanden mod vindmøller, skyldes den skruppelløse – for nu at bruge Vestas’ eget udtryk – adfærd fra politikere og vindmølleejere.

Politikerne, fordi de énsidigt har pålagt familierne og erhvervslivet milliardudgifter i den helt tunge klasse ved at favorisere én energiform frem for andre; nemlig vindmøller – uanset at de efter mange års tilløb endnu har problemer med at konkurrere på rent markedsøkonomiske vilkår.

Vindmølleejerne fordi de i deres jagt på skattefradrag og statsgaranterende mindstepriser har ignoreret hensynet til de mennesker, der – modsat mange vindmølleejere – er blevet påtvunget naboskab til en vindmølle, hvad der ofte er ensbetydende med en stærkt forringet livskvalitet.

Mange mennesker ser med sympati på vedvarende energi, men når denne velvillighed mødes med politisk arrogance og ødselhed på skatteydernes regning samt fra industrien med lemfældig omgang med sandheden, må modreaktionen nødvendigvis være tilsvarende kraftig.

Frem for at investere energi i at møde »uhyrlige påstande« med uhyrlige usandheder kunne Vestas med fordel koncentrere sin forskning om at gøre vindmøller mærkbart mere støjsvage end køleskabe, og i samme ombæring gøre dem så konkurrencedygtige, at en enhver form for direkte og indirekte statsstøtte bliver overflødig.

Det ville være et ægte fremskridt, og opgaven er ingenlunde umulig.

Tillige vil den være anderledes konstruktiv end Vestas’ forsøg på at etablere en argumentation, der med videnskabelig elegance kan pilles fra hinanden af eksperterne fra Aalborg Universitet.