- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

Brief tegen windmolens

[Letter against wind turbines – Residents of Zandvoort are concerned about the Luchterduinen wind farm (Q10) off the coast. The Zandvoort Residents Campaign to Preserve the Coast has nominated the coastal town of Zandvoort for inclusion as the UNESCO World Heritage Site under the theme of “Water/Landscape”]

ZANDVOORT – Bewoners uit Zandvoort zijn bezorgd over de plaatsing van Windmolenpark Luchterduinen (Q10) voor de kust.

Daarom wil Bewonersplatform Leefbare Kust uit Zandvoort (BLK) de kuststrook voor de gemeente Zandvoort voordragen voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst van de Unesco binnen het thema ‘Water / Landschap’.

Op vrijdag 17 mei 2013 stuurde zij een verzoek naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie voor OC&W. Zij hoopt dat minister Jet Bussemaker gevoelig is voor het verzoek.

Op dit moment zijn er niet alleen vergevorderde plannen om op circa 23 km afstand Windmolenpark Luchterduinen (Q10) aan te leggen, ook vindt er op verzoek van minister Kamp onderzoek plaats om windmolenparken tot 8 km uit de kustlijn te gaan bouwen. “Deze parken gaan het vrije uitzicht op de ongerepte horizon zondermeer voor eens en altijd verpesten,” meent BLK. “Windmolenparken voor IJmuiden (Amalia, 23 km) en Egmond aan Zee (10 km) bewijzen deze treurige werkelijkheid.”

Volgens de briefschrijvers is badplaats Zandvoort één van de beroemdste badplaatsen van Europa met zijn brede en schone zandstrand, brede kuststrook en ongerepte horizon. “Een bezit van ons allemaal,” aldus voorzitter Albert Korper.

BLK realiseert zich dat plaatsing op de Werelderfgoedlijst op zich geen bescherming biedt. Wel geeft het aan dat de Unesco het gebied als zeer waardevol kenschets en Nederland oproept de unieke kwaliteiten van het gebied te beschermen.

“Het gaat om een gebied met: “Een exceptionele natuurlijke schoonheid,” zegt BLK. Op mooie dagen zou het vrije zicht wel 40-50 km bedragen. BLK vraagt de minister of het mogelijk is om de windmolens in de Internationale Wateren te plaatsen of indien toepassing, de Britse Territoriale Wateren.