- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

Aangifte van diefstal van woongenot door plaatsing windmolens

[Loss of amenity after erection of wind turbines – Residents of the Oostpolder of Anna Paulowna and Oostermiddenmeerweg in Wieringermeer complained to the City Council Thursday night about the wind turbines, declaring that the enjoyment, peace and quiet of their homes had been stolen from them and that they would have to move.]

ANNA PAULOWNA – In de gemeenteraad werd donderdagavond door drie insprekers geprotesteerd tegen de hinderlijke aanwezigheid van windturbines. Bewoners van de Oostpolder van Anna Paulowna en de Oostermiddenmeerweg in de Wieringermeer deden daarover hun beklag.

Edwin van Stam deed bij de raad ‘aangifte van diefstal van woongenot, rust en stilte’. “Die zijn ons ontvreemd,” betoogde hij. De man woont in de nabijheid van twee windmolens, die werden gebouwd nadat hij zich juist vanwege de rust in de Oostpolder had gevestigd en niet in het dorp.

Motie
De PvdA heeft een motie aangekondigd, waarin erop wordt aangedrongen dat windturbines in de nabijheid van woningen in de nachtelijke uren stil worden gezet. Ook zouden begrenzingen aan de geluidshinder gesteld kunnen worden, zo vinden de insprekers. De gemeente heeft daartoe mogelijkheden, vinden ze.

Het verplaatsen van de gewraakte molens naar de Wieringermeer, zoals eerder voorgesteld, zal niet veel kans van slagen hebben. De Wieringermeerders willen er geen windboeren van buiten de polder bij hebben.

Lusten en lasten
Bewoonster De Boer van de Oostermiddenmeerweg maakte gisteravond een radeloze indruk. Zowel ten noorden als ten zuiden van haar woning worden windmolens bijgebouwd en, in het geval van windpark Wagendorp, opgeschaald. De familie De Boer maakt geen deel uit van de plaatselijke windcoöperatie en profiteert dus ook niet mee van de stroomopwekking.

Evenmin is ze gekend in alle plannen, die toch ingrijpend zijn voor de woonomgeving. De twintig rond haar woning gedachte molens worden even hoog, misschien nog wel hoger dan de beruchte Ambtenaar, de reusachtige windmolen nabij Medemblik, die in zijn eerste verschijningsvorm zijn bijnaam kreeg omdat hij zelden werkte.

“Ik ben voor de opwekking van duurzame energie, maar wil een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten,” sprak mevrouw De Boer met een door emoties verstikte stem. Aan haar buren heeft ze niets. Drie boerderijen staan leeg, vijf andere omwonenden zijn participant in het project. “We worden afgescheept met rapportages die zijn gebaseerd op aannames en niet op metingen.”

Planschade
Ook als ze een schadeloosstelling zou krijgen – bijvoorbeeld via een planschaderegeling – blijft ze het moeilijk vinden. “Maar daarmee zouden we ons misschien wel uit het gebied terug kunnen trekken.”