- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

Toch bouwvergunning voor ongewenste windmolens

Energiebedrijf Ecopower mag drie windmolens bouwen langs de Expresweg N80 in Kortenbos. De provincie gaf eerder al een milieuvergunning en nu heeft Stedenbouw ook de bouwvergunning toegekend. Nochtans zag de nieuwe meerderheid in Sint-Truiden de komst van het windpark helemaal niet zitten.

Sint-Truiden wil eerst bekijken welke gebieden in aanmerking komen voor windmolens en hoeveel er dan juist geplaatst kunnen worden. Daarom gaf de stad eerder dit jaar negatief advies voor de bouwvergunning, in afwachting van haar eigen plan. Maar daar heeft Stedenbouw geen rekening mee gehouden. Het gebied langs de Expresweg Hasselt-Sint-Truiden staat groen ingekleurd in het Limburgse windplan en dus is er volgens Stedenbouw geen enkele reden om een vergunning te weigeren.

“Het gaat om drie windmolens die parallel met de N80 worden gebouwd”, zegt Luc Vermeeren van Ecopower. De molens worden wellicht 150 meter hoog en krijgen een diameter van 112 à 114 meter. “De bouw zal wel nog niet voor meteen zijn. Er loopt een beroepsprocedure tegen de milieuvergunning. Daarover zal de minister van Leefmilieu tegen eind mei een uitspraak doen. Ook tegen de nu toegekende bouwvergunning kan nog beroep worden ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daarvoor is er een termijn van 45 dagen.”

Nieuwe meerderheid

De stad Sint-Truiden is niet gelukkig met de gang van zaken. “Wij zullen in het schepencollege overleggen welke volgende stappen we nu kunnen ondernemen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Pascal Vossius (Open Vld). “We betreuren dat Stedenbouw, tegen ons advies in, toch een bouwvergunning aflevert. De dienst baseert zich daarbij op het positieve advies dat het vorige schepencollege voor de milieuvergunning afleverde. Dat was toen nog met sp.a in de meerderheid. Laat ik hier duidelijk stellen dat zowel Bert Stippelmans (CD&V), Roland Duchâtelet als ikzelf toen al tegen dit project waren. Vandaag maakt de sp.a geen deel meer uit van de meerderheid, maar in het besluit van Stedenbouw staat dat wij nu consequent naar de beslissing van december moeten handelen”, aldus Vossius.

Ook de buurtbewoners geven hun verzet niet op. Actiegroep ‘RedtHaspengouw’ weigert zich neer te leggen bij de beslissing van Stedenbouw. Zij vinden dat de windmolens te dicht bij woongebied komen. “Wij hebben onze raadsman opdracht gegeven om de beslissing van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op te vragen”, zegt woordvoerder Jan Martens. “Maar wat er ook beslist wordt: wij blijven actie voeren tegen deze bouwvergunning en zullen in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.”