February 1, 2013
Belgium

Windpark krijgt geen vergunning

Willy Vandael | Het Belang Van Limburg | 1 February 2013 |

Nadat er eerst een (gedeeltelijke) stedenbouwkundige vergunning was afgeleverd, is nu de milieuvergunning voor het geplande windpark op de Eiken-Kolveren geweigerd. Net nu loopt er ook een bouwaanvraag voor een vijfde windturbine van Limburg Wind(t). Buurtbewoners hebben, net als voor de andere molens, een petitie ingediend. Sinds kort hangt de bekendmaking van de weigering van de milieuvergunning uit aan de Kolverenschansweg, vlakbij het gebied waar Limburg Win(d)t een windpark wil bouwen. Het is een landschappelijk waardevol gebied waar de restanten van de Kolverenschans – een vesting tegen plunderingen die in de zestiende eeuw gebouwd werd – nog zichtbaar zijn. Het gebied is ook een broedplaats voor vogels, uilen en vleermuizen. De provincie argumenteerde de weigering met het argument dat er te weinig onderzoek werd verricht en dat daardoor de gevolgen op de fauna en de flora niet voldoende bekend zijn. “We blijven geloven in het project en daarom gaan we ermee door”, klinkt het bij Limburg Win(d)t. “We overleggen nog wat we gaan doen: beroep aantekenen tegen de weigering of een nieuwe milieustudie laten uitvoeren en een nieuwe milieuaanvraag doen”, zegt An Schaubroeck van Limburg Win(d)t. Ondanks het protest van de bewoners en een negatief advies van de gemeente Zonhoven, leverde de provincie eerder wel al een stedenbouwkundige vergunning af. Althans voor drie van de vier windmolens die op de oorspronkelijke plannen stonden. Voor de tweede windmolen in de rij werd er geen vergunning afgeleverd omdat die in het gebied van de Kolverenschans gebouwd zou worden en het gebied zou aantasten. Daarom werd de locatie van deze windmolen aangepast en diende Limburg Win(d)t een nieuwe bouwaanvraag in. In deze bouwaanvraag verscheen er ook een vijfde windmolen die in het gehucht de Berkenen gebouwd zou worden maar die wel aansluit op de andere windmolens.

Clusters

De vijfde windmolen verscheen op de plannen omdat de Vlaamse overheid oplegt dat windmolens in clusters van meer dan één windmolen gebouwd moeten worden. Zoals bekend is er voor de tweede windturbine , nog geen bouwvergunning afgeleverd. Voor de derde in de rij is die er wel, maar die vergunning wordt betwist. Deze turbine zou gevaarlijk kunnen zijn voor de helikopters van de helihaven in Houthalen. Als deze windmolens zouden wegvallen uit de rij, is er van een cluster geen sprake meer. Door vijfde windturbine op de plannen te zetten, hoopt Limburg Win(d)t toch een cluster windmolens te kunnen realiseren, ook al wordt de cluster dan misschien wat kleiner.


URL to article:  https://www.wind-watch.org/news/2013/02/01/windpark-krijgt-geen-vergunning/