- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

World Heritage status at stake on Öland

The planned wind turbines in southern Öland may cause the area to lose its World Heritage status. The warning comes from the Swedish Department of ICOMOS, which is the UN organization UNESCO expert bodies, reports Ölandsbladet.

World Heritage area Southern Öland comprises over 56,000 hectares. There are now plans for several wind turbines of the larger battle.

“To claim that they do not involve substantial damage to the cultural values ​​that constitute the World Heritage site should be near impossible,” writes Kerstin Westerlund Bjurstrom, President of ICOMOS in Sweden, in a letter to Mörbylånga Municipality.

[Google translation]

De planerade vindkraftverken på södra Öland kan leda till att området förlorar sin världsarvsstatus. Varningen kommer från den svenska avdelningen av Icomos, som är FN-organisationen Unescos expertorgan, rapporterar Ölandsbladet.

Världsarvsområdet Södra Ölands odlingslandskap omfattar drygt 56 000 hektar. Här finns nu planer på flera vindkraftverk av det större slaget.

“Att hävda att de inte innebär påtaglig skada på de kulturvärden som konstituerar världsarvet bör vara nära nog omöjligt”, skriver Kerstin Westerlund Bjurström, ordförande för Icomos i Sverige, i ett brev till Mörbylånga kommun.