- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

Voorlopig geen molens op Maatheide

Al 12 aanvragen maar provincie en stad wachten op rapport over invloed op milieu

In amper een half jaar tijd heeft windmolenbouwer Limburg Win(d)t twee keer een aanvraag ingediend om in het gebied Maatheide een windmolen te zetten. Evenveel keer is er een bezwaarschrift ingediend. Omdat over het terrein belangrijke trekbanen van vogels lopen, hebben de stad Lommel en de provincie beslist dat er in Maatheide geen enkele windmolen komt voor er een milieueffectenrapport (MER) is. Dat rapport zal ongeveer een jaar op zich laten wachten.

Bij de stad Lommel zijn intussen al aanvragen voor de bouw van 12 windmolens op terreinen van Maatheide afgegeven. Naast Limburg Win(d)t wil ook Luminus 9 windmolens plaatsen. Deze molens zouden op de gesaneerde terreinen van Sibelco komen. Limburg Win(d)t diende in het voorjaar al een eerste keer een aanvraag in, maar die kreeg een reeks negatieve adviezen. Tot een uitspraak van de deputatie kwam het niet omdat de windmolenbouwer het dossier alweer introk voor het aan de deputatie werd voorgelegd. Een paar dagen later diende Limburg Win(d)t een ‘bijna’ kopie van dat eerste dossier in. “We hebben dat eerste dossier teruggetrokken omdat we intussen een bijgewerkte versie klaar hadden. Dat gebeurt wel vaker. Volgens ons is het een goed dossier en we zijn hoopvol dat we de molens mogen bouwen”, zegt An Schoubroeck, woordvoerder van Limburg Win(d)t. “Er zijn twee factoren die in ons voordeel spelen: de windmolens worden gebouwd op een terrein dat volledig in het windplan van de provincie valt en de percelen liggen op industrieterrein.”

Studiebureau

Intussen zijn de stad Lommel en de provincie het eens dat er eerst een MER moet komen, voor er beslist kan worden of er windmolens op Maatheide kunnen komen. “Gezien de problematiek rond de trekroute van de vogels moeten we eerst gaan kijken wat wel en wat niet kan in dit gebied”, zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. “Luminus en Sibelco zullen dit rapport laten maken door een onafhankelijk studiebureau.” Het kan een jaar duren voor het rapport klaar is.

Records

Dat het gebied zeer belangrijk is voor de trekvogels is afgelopen weekend nog eens bewezen. “Bij de vogeltellingen werden in 27 uur 278.000 vogels geteld”, zegt Toon Jansen van Natuurpunt-Lommel. “Vier Belgische records moesten eraan geloven. Nooit eerder werden op een bepaalde plaats in het land op één dag zoveel overtrekkende veldleeuweriken, vinken, appelvinken en sperwers waargenomen als afgelopen week bij Lommel.” Hij is van oordeel dat de vogels ook in de toekomst vrije en veilige doorkomst moeten hebben.