- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

Black-out Duitsland dreigde in februari

[Blackout threatened Germany in February – During the very cold period in early February, a blackout was just escaped. Only one power plant outage would have disrupted the power supply in parts of the country. Germany developed large offshore wind farms that only produce electricity when the wind blows. And most wind turbines are in the north, while large consumers in the south. By the closure of eight nuclear reactors, mostly in the south, the country has virtually no surplus capacity, which makes it difficult to respond. The new situation has increased the stress on the transmission grid. Operator Tennet had to intervene 1,024 times last year to prevent an imbalance in the net. That is nearly four times as often as in 2010.]

Duitsland is tijdens de zeer koude periode begin februari nipt aan een black-out ontsnapt. Was slechts één elektriciteitcentrale uitgevallen, dan zou dat de stroomvoorziening in delen van het land hebben ontregeld.

Dit zegt Volker Weinreich, hoofd van het controlecentrum in Hannover van netbeheerder TenneT, in de Financial Times.

Na de nucleaire ramp met de Japanse kerncentrale Fukushima Daiichi besloot Duitsland tot een versnelde uitfasering van kernenergie. Kort na de ramp werden acht van de zeventien reactoren van het net gehaald. De overige installaties moeten uiterlijk in 2022 uit bedrijf zijn genomen.

Door het stilleggen van acht reactoren heeft het land nagenoeg geen overcapaciteit meer, wat het lastig maakt om op de vraag in te spelen.

Daarnaast heeft Duitsland grote offshore windparken ontwikkeld, die alleen elektriciteit produceren wanneer het waait.

De meeste windturbines staan bovendien in het noorden, terwijl de grote consumenten zich in het zuiden bevinden. Doordat een aantal afgeschakelde kerncentrales in het zuiden staat, zorgt de nieuwe situatie voor een sterke toegenomen belasting van het transmissienet.

Netbeheerder TenneT moest vorig jaar 1024 maal ingrijpen om onbalans in het net te voorkomen. Dat is bijna vier keer zo vaak als in 2010.

Uitbreiding van de netcapaciteit en de bouw van gasgestookte centrales moeten soelaas bieden, maar de uitvoering van de plannen verloopt traag.