December 13, 2011
Romania

Tradiční české vesnici v Rumunsku hrozí zkáza, zastíní ji větrné elektrárny

sobota 16. července 2011. novinky.cz

[In a traditional Czech village in Romania, wind turbines bring destruction and distraction – Saint Helena, the oldest Czech village of in the Romanian border area of ​​Banat, which has for centuries maintained the traditional character of the Czech countryside, is in danger of disappearing due to the construction of twenty wind farms in its vicinity. Residents are struggling to stop the developers. Their livelihood depends on tourism, which could be threatened by the giant propellers coming into their backyard. That could not stop the project, nor the fact that it is in the middle of the unspoiled countryside of the Železná vrata national park.]

Nejstarší české osadě Svatá Helena v rumunské pohraniční oblasti Banát, která si po staletí zachovala tradiční ráz českého venkova, hrozí zánik kvůli výstavbě dvaceti větrných elektráren v jejím okolí. Starousedlíci se marně snaží developery zastavit, jejich živobytí totiž závisí na turistickém ruchu, o který by mohli kvůli obřím vrtulím za humny přijít. Projekt nezastavil ani fakt, že vzniká uprostřed panenské krajiny národního parku Železná vrata.

Lidé zde stále cestují v povozech s koňmi. (FOTO: www.banat.cz)

„Sto čtyřicet metrů vysoké elektrárny o výkonu 3 MW budou umístěny v bezprostřední blízkosti vesnice. Ve vesnici nebude místo odkud by stožáry nebyly vidět a slyšet. Budou vydávat všude dobře slyšitelný zvuk a podle posledních výzkumů jsou i zdrojem infrazvuku, který způsobuje stresy a bolení hlavy. Tři sta obyvatel vesnice nemá šanci se ubránit finančně mocné firmě Enel, navíc v prostředí slabé demokracie,“ stěžují si čeští krajané na svém webu.

Svatá Helena (FOTO: www.banat.cz)

Připomínají rovněž, že projekt je situován v evropsky významném Národním parku Železná vrata, který je veden ve zpřísněném režimu ochrany přírody.

Vydrží české dědině osobitý ráz i ve 21. století, nebo ji donutí větrné elektrárny přizpůsobit se moderní kultuře? (FOTO: www.banat.cz)

Místní čekají velké změny a radost z nich nemají. (FOTO: www.banat.cz)

Vesnice Svatá Helena po 180 let na rumunsko-srbském pohraničí překonávala mnohá úskalí, po celou dobu si ovšem zachovala osobitý svéráz. Komunita si díky izolovanosti udržuje české zvyky, jazyk a kulturu, přesto lze o ní tvrdit, že se jedná o unikát vyskytující se pouze v Dunajské soutěsce.

Místní čekají velké změny a radost z nich nemají. (FOTO: www.banat.cz)

Nebezpečí zániku jedinečné kultury již před lety hasila vláda, když na záchranu českých vesnic vydala celkově kolem dvou miliónů eur, aby tak podpořila rozvoj šetrného dopravního ruchu a drobného podnikání. Investice se vyplatila. Turistika se v chráněné oblasti rozvíjí výhradně v českých vesnicích, které každoročně přilákají do oblastí, v nichž se zastavil čas, na šest tisíc návštěvníků.

Obzor zaroste obřími vrtulemi. (FOTO: www.banat.cz)

Nynější hrozba se ale pro Svatou Helenu nyní zdá být neodvratná, do okolních pastvin už se zabořily bagry a veškeré urgence u rumunské vlády zatím vyšly vniveč. Nezbývá jim ale, než v zoufalém boji s větrnými mlýny pokračovat. Rumunští Češi a jejich sympatizanti posílají dopisy na české velvyslanectví v Bukurešti, rumunskému Ministerstvu životního prostředí, Župní radě Karaš-Severin a poslanci rumunského parlamentu za české menšiny Adriánovi Merkovi. Žádají také své krajany v ČR, aby se k odesílání mailů přidali, na svých stránkách ww.banat.cz uvádějí e-mailové adresy i překlad formálního dopisu do rumunštiny.

Bagry už okolní krajinu přetváří. (FOTO: www.banat.cz)

Upozorňují rovněž, že podobné výstavby se plánují i u dalších českých vesnic Gerník, Rovensko a Moldoua Noua.

Kde domov můj... (FOTO: www.banat.cz)

Duch starých časů dýchá ve Svaté Heleně ze všech stran. (FOTO: www.banat.cz)


Kulturní dům hlídá český lev. (FOTO: www.banat.cz)

Místní nabízí ubytování u sebe doma, v samostatné chalupě, nebo i na salaši. (FOTO: www.banat.cz)

Ze Svaté Heleny láká turisty na výlety příroda národního parku. (FOTO: www.banat.cz)

Podmaňující jsou i vyhlídky Dunajské soutěsky. (FOTO: www.banat.cz)

Podunají lemují skalní trže a husté lesy. Stopy civilizace jsou jen ojedinělé. (FOTO: www.banat.cz)

Návštěvníci ale mohou i pouze sledovat, jak se točil život kdysi na českém dvorečku. (FOTO: www.banat.cz)

Chléb každodenní Čechům v Banátu plyne ze zemědělství, cestovního ruchu a drobného podnikání. (FOTO: www.banat.cz)

Moderní technologií si rumunští Češi život neusnadňují. (FOTO: www.banat.cz)

Vše se drží v zavedených kolejích. Zřejmě jednou z nejvýraznějších změn pro české usedlíky v Banátu představovalo přetavení tradičního zemědělství v bio-zemědělství. (FOTO: www.banat.cz)

Pohřeb ve Svaté Heleně (FOTO: www.banat.cz)

Za barevných jiter občas zaplaví Dunajskou soutěsku hustá mlha. (FOTO: www.banat.cz)

V interiéru se česká stopa poněkud ztrácí, tady výzdoba připomíná spíše orient. (FOTO: www.banat.cz)

jim, Novinky


URL to article:  https://www.wind-watch.org/news/2011/12/13/tradicni-ceske-vesnici-v-rumunsku-hrozi-zkaza-zastini-ji-vetrne-elektrarny/