- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

Vindmøllevinger er et enormt miljøproblem

[Wind turbine blades are enormous environmental problem]

I takt med at vindkraft bliver en central del af energiforsyningen, vokser et kæmpe affaldsproblem med tilsvarende fart.

Vindmøllevingerne er helt umulige at genbruge, og derfor ender de i ovnene i kraftvarmeanlæg eller på lossepladsen. Minister varmer op til et indgreb. Det skriver dagbladet Børsen.

Efterhånden som vindindustrien skal fylde en stadig større del af Danmarks energibehov, tårner der sig et gigantisk bjerg af skrottede møllevinger op.

De kan ikke kan genbruges, men kan kun afbrændes eller smides af på lossepladser og udgør derfor et enormt miljøproblem.

“Når en vindmølle er i drift, producerer den grøn energi. Men når den er slidt op, så udgør den pludselig et problem. Der findes i dag ikke nogen konkret løsning på at genanvende vinger fra vindmøller,” siger seniorudviklingsingeniør Tom Løgstrup Andersen fra Risø-DTU. Han har i to årtier forsket i glasfiber og kompositter.

[rest of article available by subscription at source]

(((( ))))

As wind becomes a central part of the energy supply, a huge waste problem is growing with similar speed.

As the wind industry fills an increasing share of Denmark’s energy needs, a gigantic mountain of scrap blades is also piling up.

They can not be recycled, but can only be incinerated or disposed of in landfills and therefore constitute an enormous environmental problem.

“When a turbine is operating, it produces green energy. But when it is worn, then it is suddenly a problem. There is currently no concrete solution to reusing blades from wind turbines,” says senior development engineer Tom Løgstrup Andersen from Risø DTU.