- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

Windmolens? Nee, bedankt!

Minister Van den Bossche wil meer dan 300 windmolens in Vlaanderen bijbouwen. 85 procent van de bevraagden staat achter het plaatsen van windmolens, maar dan niet in de eigen achtertuin (DS 15 april). Van den Bossche zoekt de open ruimte, havens en industriegebieden op. Wat met open ruimte wordt bedoeld, is niet echt duidelijk.

De investeringsmaatschappij Storm wil twee windmolens in Schendelbeke bouwen. De windmolens zijn 85 meter hoog, plus wieken van 50 meter, en kunnen zo’n 4.000 gezinnen van stroom voorzien. Deze twee gevaarten worden tussen de industriezone Diebeke en de Dender ingepland. Tegen dit ogenschijnlijk sympathiek en milieuvriendelijk initiatief, rijzen toch heel wat bezwaren.

Op 250 meter wonen mensen en even verderop ligt een industriegebied waar Seminck Gas gevestigd is. De turbines liggen ingeperst tussen woongebied en de veiligheidsafstanden worden niet gerespecteerd. Geregeld zijn er ongelukken met windmolens. Door storm kunnen de wieken op hol slaan en afbreken. De stukken vliegen dan honderden meters in het rond. Ook kan de bliksem inslaan, waardoor en brand kan ontstaan. Met een gasfabriek in de buurt kan dat gevaarlijk zijn. In het buitenland houdt men daar rekening mee. In Nederland wordt als norm vier maal de masthoogte (ten minste 400 meter) gehanteerd. In België is er geen consensus, maar in Wallonië mag er in een straal van 350 meter geen gebouw staan. De technische handleiding van de constructeur houdt het op 400 meter. De norm die in Vlaanderen wordt gehanteerd, 250 meter, ligt dus te laag.

Een windmolen veroorzaakt ook overlast. Er is een permanent, pulserend geluid, dat bij rustig weer tot 2 kilometer ver te horen is. Het kan mensen uit hun slaap houden. De wieken geven een irritante slagschaduw en hinderlijke schittering.

Ook het milieu ondervindt schade. Het gebied waar de windmolens komen, staat ingekleurd als waardevol agrarisch gebied, waar zeldzame vogels wonen. Het is geen geheim dat een flink deel van die vogels door de wieken wordt gegrepen. Ook is er een ernstige verstoring van landschaps- en stadsgezichten. De eigendommen in de buurt verliezen aan waarde. Zelfs de initiatiefnemers spreken over een verlies in die zin van 25 à 30 procent.

De bouw van dergelijke turbines tast het natuurgebied stevig aan. Een windmolen vraagt immers een betonnen sokkel van 400 m² en voor de aanleg ervan zijn brede toegangswegen nodig, die er nu niet zijn.

Waar minister Van den Bossche al helemaal over zwijgt, is dat het rendement van de windmolens erg laag ligt, gemiddeld 23 procent. Onder windkracht 3 en boven windkracht 6 draaien ze niet. Bovendien is een opslag van de groene elektriciteit niet mogelijk en worden ze in het net opgenomen, waardoor elektriciteitscentrales minder hard moeten werken, maar des te harder als de windmolens niet werken. In Denemarken – waar ongeveer 20 procent van de energie uit wind wordt gehaald – heeft dit niet geleid tot zelfs maar het sluiten van één traditionele centrale.

De bouw van windmolens is een erg dure investering en belasting voor het milieu. Minister Van den Bossche kan de subsidies beter besteden aan de productie van biobrandstof of aan warmtekrachtkoppeling met een rendement van maar liefst 90 procent.

JULIEN BORREMANS: Wie? Inwoner van Schendelbeke en lid van het buurtcomité Windstil. Wat? Met de huidige criteria die Vlaanderen hanteert is de keuze voor windmolens geen goede zaak. Waarom? Zowel mens als milieu ondervindt er hinder van, terwijl het rendement toch zeer beperkt is.