February 7, 2011
Denmark, Opinions

Vindmølleforening taler imod bedre vidende

Jyllands-Posten, jp.dk 7 February 2011

I januar 2011 skrev Kristian Jakobsen, formand for Danmarks Vindmølleforening, i sin årsberetning: »Lavfrekvent støj er ikke et problem« og fortsatte »Projektet viser, at der ikke er forskelle i eventuelle genevirkninger mellem små og store vindmøller.«

Kristian Jakobsen drager sine konklusioner ud fra rapporten ”Low Frequency Noise from Large Wind Turbines”, der blev udgivet af lydfirmaet Delta i samarbejde med Miljøstyrelsen og Salford University, England. Men har Kristian Jakobsen selv læst rapporten? Har Kristian Jakobsen læst Miljøstyrelsens notat pr. 31/5 2006 eller rapporten ”Lavfrekvent støj fra store vindmøller” udgivet af Aalborg Universitet?

Nattesøvnen skal sikres

I Danmark er der en grænseværdi om natten for lavfrekvent støj på 20 dB(A). Denne grænseværdi skal sikre nattesøvnen for danske medborgere og naboer til industrielle anlæg.

Problemet med de store vindmøller er, at denne grænseværdi findes overtrådt hos en meget stor andel af naboerne, selv om de gældende afstandskrav på fire gange møllehøjde og det almindelige støjkrav på 44dB(A) er overholdt. Dermed virker det ganske utroværdigt, når formanden for Danmarks Vindmølleforening kan udtale, at lavfrekvent støj ikke er et problem.

Miljøministeren Karen Ellemann anerkender dog befolkningens bekymring og vil have indføjet grænseværdier for lavfrekvent støj i vindmøllebekendtgørelsen. Endelig ser det ud til, at naboerne til vindmøllerne får nogle af de samme støjrettigheder som alle andre danske medborgere.

Videre udtaler Kristian Jakobsen, »at der ikke er forskelle i eventuelle genevirkninger mellem små og store vindmøller, og myterne om lavfrekvent støj er dermed endeligt afkræftet.«

Forsøgspersoner

Denne udtalelse baseres på en række lyttetest, som er udført af Salford University. Undersøgelsen går på, at man placerer en forsøgsperson i et rum med et projektorbillede af en vindmølle, samtidig med at der afspilles lyd fra henholdsvis en lille og en stor vindmølle. Forsøgspersonen skal så vurdere, hvad der er mest generende.

Hvad er dette for et forsøg? Forskerne fra Salford University misforstår den grundlæggende problemstilling, som tidligere er belyst af bl.a. Eja Pedersen og Van den Berg. Problemet med vindmøllestøj er, som Delta selv skrev det i sin første vindmøllerapport ”Genevirkning af støj fra vindmøller” fra 1994: »I modsætning til de fleste virksomheder er der altså intet håb om, at støjen ophører til fyraften.«

Søvnforstyrrelser

Denne udlægning understøttes af Eja Pedersens fund, hvor en stor del af forklaringen bag vindmøllernes genevirkninger skal findes i deres vedvarende natlige støj resulterende i søvnforstyrrelser. Søvnforstyrrelser og genevirkninger af kronisk støjeksponering finder man altså ikke ved at anbringe forsøgspersoner i et lytterum i nogle få timer. Man kan altså ikke bruge resultaterne fra Salford University til ret meget.

De såkaldte myter om lavfrekvent støj er ingenlunde myter. De gældende danske grænseværdier for lavfrekvent støj er overtrådt, og Kristian Jakobsen udtaler sig imod bedre vidende.

Christian Buhl læge, medlem af Solbjerg-gruppen, Trolddalsvej 16, Solbjerg


URL to article:  https://www.wind-watch.org/news/2011/02/07/vindm%c3%b8lleforening-taler-imod-bedre-vidende/