- National Wind Watch: Wind Energy News - https://www.wind-watch.org/news -

Ny klage over Widex-møllen (New complaint about Widex turbine)

På grund af tyvstart på byggeriet og manglende annoncering af anpartsudbuddet over for købsberettigede borgere i Furesø Kommune er Widex-møllen ikke berettiget til den offentlige støtte på 11 millioner kroner, mener landsforening af energiforbrugere.

[Scroll down for English summary]

Forbrugerorganisationen Sammensluttede Danske Energiforbrugere (SDE) mener ikke, at Widex-møllen er berettiget til det offentlige tilskud på 11 millioner kroner, fordi byggeriet tyvstartede, og fordi udbuddet af mølleanparter ikke har været annonceret over for købsberettigede borgere i Furesø Kommune.
Derfor har SDE klaget til Energinet.dk, som er den myndighed, der ejer den overordnede infrastruktur til el og gas og afgør, om vindmølleprojekter kan godkendes og støttes i forhold til loven om fremme af vedvarende energi, den såkaldte VE-lov.

Ifølge VE-lovens paragraf 15 skal muligheden for at købe anparter annonceres tydeligt i lokale aviser over for købsberettigede borgere over 18 år, der har fast bopæl i en afstand af højst 4,5 kilometer fra møllen.
Da muligheden for at købe anparter ifølge SDE ikke har været annonceret over for de købsberettigede borgere, der bor i Furesø Kommune, mener SDE derfor ikke, at Widex-møllen er berettiget til offentligt tilskud.
Ifølge møllens driftsbudget, hvor det offentlige tilskud indgår, vil møllen i sin 20-årige levetid give et underskud på 7,5 millioner kroner.

Ifølge VE-lovens paragraf 13 må opstilling af en vindmølle først påbegyndes, når udbuddet af ejerandele er begyndt.

Derfor var der ifølge SDE’s formand Boe Carslund-Sørensen tale om ulovlig tyvstart, da arbejdet med møllens fundament begyndte i dagene omkring 6. maj, hvor kommunen gav byggetilladelse, mens udbuddet først begyndte 15. juni.

Samme opfattelse havde Energinet.dk da også 3. juni, da Energinet.dk meddelte Widex-møllens revisor Ole Vestergaard, at man ikke på det foreliggende grundlag kunne bekræfte, at møllen ville opnå tilskud, fordi opstillingen var påbegyndt før udbuddet af anparter.

Det fremgår af en mailkorrespondance mellem Energinet.dk og Widex-møllens revisor, som Allerød Nyt er i besiddelse af.

Af korrespondancen fremgår dog også, at mølleprojektets revisor siden hen fik overbevist Energinet.dk om, at udgravning til og støbning af fundament ikke er en del af den “opstilling”, der tales om i VE-loven.
Energinet.dk begrunder nu accepten af “tyvstarten” med en henvisning til reglerne for skrotning af vindmøller. Når en skrotmølle skal fjernes, skal kun møllehat og mølletårnet fjernes, mens fundamentet kan blive stående.
Men den analogi køber SDE ikke.

“Jeg har aldrig set andet end det almindelige bygningsreglement benyttet, når det gælder vindmøller. Hvis ikke man har en byggetilladelse, må man end ikke grav jord af til et fundament,” siger Boe Carlsund-Sørensen.
Energinet.dk har endnu ikke taget stilling til klagen fra SDE.

(((( ))))

Danish legislation requires that the owner of a Wind turbine offers at least 20% of the wind turbine project to locals living within 4.5 km of the wind turbine, before setting up the wind turbine, in order to get the subsidies of 11 million DKK.

Widex has failed to do so. They began the process of setting up the wind turbine more than a month before announcing the share in the wind turbine project. Widex also failed to announce the share in the wind turbine project in the neighboring city Farum which is within the radius of 4.5 km from the project.

The announced project would end up with a deficit of 7.5 million DKK (~1 millions € or 1.3 million USD) after 20 years. Without the subsidies, the deficit is 18.5 million DKK.

SDE (Association of Energy Consumers in Denmark) claims there is no doubt that Energinet.dk has made a false judgment and Widex is not entitled to the subsidiary of 11 million DKK, roughly 30% of the turnover in the calculated lifetime of the project of 20 years.