- National Wind Watch: Wind Energy Action Alerts - https://www.wind-watch.org/alerts -

Besat af vind (Possessed by wind)

Ren elektricitet fra industriel vindkraft har en dyster skyggeside

Besværende støj, der kan høres igennem lyden fra fjernsynet. Generende skygger, der bølger hen over landskabet og gennem vinduerne ind i husets værelser. Roterende bevægelser i landskabet, hvor man end kigger. Blinkende røde eller hvide advarselslys på nattehimlen.

En egenrådig vindindustri der spiller på angsten for global opvarmning, klimaforandringer og atomkraft. Uden at der tages nævneværdige hensyn til naboer, der får deres tilværelse slået itu. Skadevirkningerne på natur og mennesker står ikke i et rimeligt forhold til produktionen af elektricitet. Og imens vender politikerne både det blinde øje og det døve øre til de mange, der har fået deres livskvalitet forringet af vindindustrien.

Forfatter og journalist Peter Skeel Hjorth har skrevet en veloplagt bog, der burde være obligatorisk­pensum for alle, der har beslutningsmyndighed om vindkraft og nyttig læsning for alle, der er eller kan blive generet af deres beslutning. Besat af vind sætter ord på den frustration og de bekymringer mange af os har for industriel landbaseret vindkraft.

http://www.saxo.com/dk/item/peter-skeel-hjorth-besat-af-vind-indbundet.aspx [1]

DKK 288,-
352 pages
Saxo

[2]

Clean electricity from industrial wind power has a sinister dark side

Troubling noise that can be heard through the sound of the TV. Annoying shadows that sweep over the landscape and through the windows into the rooms of your house. Rotating movement in the landscape wherever you look. Flashing red or white warning lights in the night sky.

A willful wind industry playing on the fear of global warming, climate change, and nuclear power. Without paying any serious regard to neighbors whose lives are shattered. The negative impacts on nature and people bear no proportion to the production of electricity. Meanwhile, politicians turn both a blind eye and a deaf ear to the many who suffer reduced quality of life because of the wind industry.

Author and journalist Peter Hjorth Skeel has brought considerable energy to his book, which should be required reading for all decision-makers regarding wind power. It is useful reading for all who are or will be affected by their decisions. Possessed by wind puts into words the frustration and worries many of us have when faced with industrial land-based wind power.