Categories

Alerts Home
Archives

 • July 2022
 • March 2022
 • August 2021
 • May 2021
 • January 2021
 • December 2020
 • ALL
  RSS

  Add NWW Alerts to your site (click here)

  Sign up for daily updates

  Keep Wind Watch online and independent!

  Donate $10

  Donate $5

  News Watch

  Selected Documents

  All Documents

  Research Links

  Press Releases

  FAQs

  Publications & Products

  Photos & Graphics

  Videos

  Allied Groups

  Source:  Hjorth Skeel, Peter

  Besat af vind (Possessed by wind)  

  Source:  Hjorth Skeel, Peter | Denmark, Impacts, Publications

  Ren elektricitet fra industriel vindkraft har en dyster skyggeside

  Besværende støj, der kan høres igennem lyden fra fjernsynet. Generende skygger, der bølger hen over landskabet og gennem vinduerne ind i husets værelser. Roterende bevægelser i landskabet, hvor man end kigger. Blinkende røde eller hvide advarselslys på nattehimlen.

  En egenrådig vindindustri der spiller på angsten for global opvarmning, klimaforandringer og atomkraft. Uden at der tages nævneværdige hensyn til naboer, der får deres tilværelse slået itu. Skadevirkningerne på natur og mennesker står ikke i et rimeligt forhold til produktionen af elektricitet. Og imens vender politikerne både det blinde øje og det døve øre til de mange, der har fået deres livskvalitet forringet af vindindustrien.

  Forfatter og journalist Peter Skeel Hjorth har skrevet en veloplagt bog, der burde være obligatorisk­pensum for alle, der har beslutningsmyndighed om vindkraft og nyttig læsning for alle, der er eller kan blive generet af deres beslutning. Besat af vind sætter ord på den frustration og de bekymringer mange af os har for industriel landbaseret vindkraft.

  http://www.saxo.com/dk/item/peter-skeel-hjorth-besat-af-vind-indbundet.aspx

  DKK 288,-
  352 pages
  Saxo

  Clean electricity from industrial wind power has a sinister dark side

  Troubling noise that can be heard through the sound of the TV. Annoying shadows that sweep over the landscape and through the windows into the rooms of your house. Rotating movement in the landscape wherever you look. Flashing red or white warning lights in the night sky.

  A willful wind industry playing on the fear of global warming, climate change, and nuclear power. Without paying any serious regard to neighbors whose lives are shattered. The negative impacts on nature and people bear no proportion to the production of electricity. Meanwhile, politicians turn both a blind eye and a deaf ear to the many who suffer reduced quality of life because of the wind industry.

  Author and journalist Peter Hjorth Skeel has brought considerable energy to his book, which should be required reading for all decision-makers regarding wind power. It is useful reading for all who are or will be affected by their decisions. Possessed by wind puts into words the frustration and worries many of us have when faced with industrial land-based wind power.

  Wind Watch relies entirely
  on User Funding
  Donate $5 PayPal Donate

  Share:

  Get the Facts Follow Wind Watch on Twitter

  Wind Watch on Facebook

  Share

  CONTACT DONATE PRIVACY ABOUT SEARCH
  © National Wind Watch, Inc.
  Use of copyrighted material adheres to Fair Use.
  "Wind Watch" is a registered trademark.
  Share

   Follow: