July 14, 2011
Noise, Petitions, Wales

Petition: Control of noise nuisance from wind turbines

http://www.assemblywales.org/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=595 [1]

We call upon the National Assembly for Wales to urge the Welsh Government to pass a statute controlling the noise nuisance from wind turbines during anti-social hours. We ask for the implementation of respite periods during which time turbines would be switched off.

Noise respite periods are common in public health legislation. They are called for by the World Health Organisation in their Community Noise report; and are currently implemented in the U.K. on airport operations, construction sites and factories and other evening and overnight noise nuisance.

We ask that this applies to turbines above 1.3 MW, and that respite periods be between 18.00Hrs to 06.00Hrs for turbines within 1.5 Km of individual residences; and 22.00Hrs to 06.00 Hrs for turbines within 2Km of communities. Authorities within Wales determining applications under 50MW Plate Capacity, and the Infrastructure Planning Commission determining those over 50MW should make developers aware of this Public Health restriction which may affect individual turbines.

(((( ))))

http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=595 [2]

Ddeiseb: Rheoli sŵn o dyrbinau gwynt sy’n peri diflastod

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i basio deddf er mwyn rheoli s?n o dyrbinau gwynt sy’n peri diflastod yn ystod oriau anghymdeithasol. Gofynnwn am gychwyn cyfnodau o seibiant pan fydd tyrbinau gwynt yn cael eu diffodd.

Mae cyfnodau o seibiant rhag sŵn yn gyffredin mewn deddfwriaeth iechyd y cyhoedd. Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn galw amdanynt yn ei adroddiad ar s?n cymunedol; ac ar hyn o bryd yn y Deyrnas Unedig maent yn weithredol mewn meysydd awyr, safleoedd adeiladu, ffatrïoedd a safleoedd eraill sydd â s?n sy’n peri diflastod gyda’r hwyr a thros nos.

Rydym yn galw ar hyn i fod yn berthnasol i dyrbinau sydd dros 1.3MW, a bod cyfnodau o seibiant rhwng 18.00 a 06.00 ar gyfer tyrbinau sydd o fewn 1.5Km i breswylfeydd unigol; a rhwng 22.00 a 06.00 ar gyfer tyrbinau sydd o fewn 2Km i gymunedau. Dylai awdurdodau yng Nghymru sy’n trafod ceisiadau am dyrbinau sy’n cynhyrchu llai na 50MW o drydan, a’r Comisiwn Cynllunio Seilwaith sy’n trafod ceisiadau ar gyfer tyrbinau sy’n cynhyrchu dros 50MW o drydan, hysbysu datblygwyr o’r cyfyngiad iechyd y cyhoedd hwn a all effeithio ar dyrbinau unigol.


URL to article:  https://www.wind-watch.org/alerts/2011/07/14/petition-control-of-noise-nuisance-from-wind-turbines/


URLs in this post:

[1] http://www.assemblywales.org/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=595: http://www.assemblywales.org/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=595

[2] http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=595: http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=595