Categories

ALERTS HOME
Archives

 • March 2023
 • October 2022
 • July 2022
 • March 2022
 • August 2021
 • May 2021
 • ALL
  RSS

  Add NWW Alerts to your site (click here)

  Get weekly updates

  Keep Wind Watch online and independent!

  Donate $10

  Donate $5

  News Watch

  Selected Documents

  All Documents

  Research Links

  Press Releases

  FAQs

  Publications & Products

  Photos & Graphics

  Videos

  Allied Groups

  Petition: Control of noise nuisance from wind turbines  

  http://www.assemblywales.org/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=595

  We call upon the National Assembly for Wales to urge the Welsh Government to pass a statute controlling the noise nuisance from wind turbines during anti-social hours. We ask for the implementation of respite periods during which time turbines would be switched off.

  Noise respite periods are common in public health legislation. They are called for by the World Health Organisation in their Community Noise report; and are currently implemented in the U.K. on airport operations, construction sites and factories and other evening and overnight noise nuisance.

  We ask that this applies to turbines above 1.3 MW, and that respite periods be between 18.00Hrs to 06.00Hrs for turbines within 1.5 Km of individual residences; and 22.00Hrs to 06.00 Hrs for turbines within 2Km of communities. Authorities within Wales determining applications under 50MW Plate Capacity, and the Infrastructure Planning Commission determining those over 50MW should make developers aware of this Public Health restriction which may affect individual turbines.

  (((( ))))

  http://www.cynulliadcymru.org/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=595

  Ddeiseb: Rheoli sŵn o dyrbinau gwynt sy’n peri diflastod

  Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i basio deddf er mwyn rheoli s?n o dyrbinau gwynt sy’n peri diflastod yn ystod oriau anghymdeithasol. Gofynnwn am gychwyn cyfnodau o seibiant pan fydd tyrbinau gwynt yn cael eu diffodd.

  Mae cyfnodau o seibiant rhag sŵn yn gyffredin mewn deddfwriaeth iechyd y cyhoedd. Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn galw amdanynt yn ei adroddiad ar s?n cymunedol; ac ar hyn o bryd yn y Deyrnas Unedig maent yn weithredol mewn meysydd awyr, safleoedd adeiladu, ffatrïoedd a safleoedd eraill sydd â s?n sy’n peri diflastod gyda’r hwyr a thros nos.

  Rydym yn galw ar hyn i fod yn berthnasol i dyrbinau sydd dros 1.3MW, a bod cyfnodau o seibiant rhwng 18.00 a 06.00 ar gyfer tyrbinau sydd o fewn 1.5Km i breswylfeydd unigol; a rhwng 22.00 a 06.00 ar gyfer tyrbinau sydd o fewn 2Km i gymunedau. Dylai awdurdodau yng Nghymru sy’n trafod ceisiadau am dyrbinau sy’n cynhyrchu llai na 50MW o drydan, a’r Comisiwn Cynllunio Seilwaith sy’n trafod ceisiadau ar gyfer tyrbinau sy’n cynhyrchu dros 50MW o drydan, hysbysu datblygwyr o’r cyfyngiad iechyd y cyhoedd hwn a all effeithio ar dyrbinau unigol.

  Wind Watch relies entirely
  on User Funding
  Donate $5 PayPal Donate
  Get the Facts
  CONTACT DONATE PRIVACY ABOUT SEARCH
  © National Wind Watch, Inc.
  Use of copyrighted material adheres to Fair Use.
  "Wind Watch" is a registered trademark.

   Follow:

  Wind Watch on X Wind Watch on Facebook

  Wind Watch on Linked In Wind Watch on Mastodon